Skip to main content

Loos alarm voorkomen: preventieve maatregelen voor scholen

Alarm! Binnen 5 minuten stroomt het hele schoolgebouw leeg. Gelukkig blijkt het een loos alarm te zijn. Gelukkig? Natuurlijk bent u blij dat het geen echt alarm was, maar liever zou u het loos alarm voorkomen. Loze alarmen kunnen op verschillende manieren ontstaan, zoals rookmelders die onnodig afgaan en handmelders die mensen indrukken. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees snel verder voor de 5 meest handige tips.

  • 1. Voorlichting: Zijn uw leerlingen zich bewust van de gevolgen van het indrukken van een handmelder? Zo niet, maak dan duidelijk wat de consequenties zijn. De brandweer moet voor niets naar school komen, wat kosten met zich meebrengt. Daarnaast is de brandweer op dat moment niet beschikbaar voor echte noodgevallen, en maken loze meldingen leerlingen en docenten minder alert bij een echt alarm. Dit kan ernstige gevolgen hebben bij een echte brand. Het is ook belangrijk om docenten voorlichting te geven. Maak duidelijk waar de rookmelders hangen en hoe hun handelingen kunnen bijdragen aan het voorkomen van valse alarmen. Betrek hen bovendien bij het bewustmaken van leerlingen over het belang van brandveiligheid en het voorkomen van onnodige alarmen.
  • 2. Schoonmaken rookmelders: Maak de rookmelders regelmatig schoon. Stof kan dezelfde reactie veroorzaken als rook bij een brand, waardoor er onnodig een alarm afgaat. Voorkom dit door bijvoorbeeld tijdens het maandelijks onderhoud alle rookmelders schoon te maken. Dit mag alleen de beheerder van de brandmeldinstallatie doen.
  • 3. Kappen over handbrandmelders: Voorkom dat leerlingen per ongeluk de handmelders indrukken, bijvoorbeeld door iemand die met zijn tas zwaait, leerlingen die elkaar duwen, of door het gooien van een bal in de gymzaal. Zorg er wel voor dat de handbrandmelders eenvoudig bereikbaar blijven in geval van een echte brand. Een oplossing hiervoor kan een kap over de handbrandmelders zijn.
  • 4. Rookmelders tijdelijk uitschakelen tijdens specifieke activiteiten:┬áTijdens bepaalde activiteiten, zoals verbouwingen, kookworkshops, of chemische proefjes in de les, kan er meer rook of damp ontstaan dan normaal. Dit kan leiden tot onnodige alarmmeldingen. Om dit te voorkomen, kunt u ervoor zorgen dat in overleg met het beveiligingsbedrijf de rookmelders tijdelijk worden uitgeschakeld tijdens deze activiteiten. Zorg er echter voor dat er tijdens deze periodes iemand in de buurt blijft om toezicht te houden op de veiligheid. Vergeet niet om de rookmelders na afloop van de werkzaamheden of de les weer in te schakelen om de normale brandveiligheid te waarborgen.
  • 5. Vervangen rookmelders: Oude rookmelders veroorzaken vaak loze alarmen. Vervang de rookmelders om de 10 jaar en de batterijen om de 2 jaar. Zo blijft uw brandveiligheidssysteem in optimale staat en voorkomt u onnodige meldingen. Laat het beveiligingsbedrijf ook de juiste brandmelders installeren. Soms wordt een vlammenmelder ge├»nstalleerd die een loze melding veroorzaakt doordat het licht van de zon erin weerkaatst.

Advies op maat

Met deze maatregelen kunt u het aantal loze alarmen op school aanzienlijk verminderen. Voor advies op maat of meer informatie over brandveiligheid, neem contact op met Masset Solutions. Wij helpen u graag verder!