Skip to main content
Sinds 1987
Eén aanspreekpunt
100% Gecertificeerd
3.447 veilige klanten
Kunnen we u ergens mee helpen?  BHV basis

  Een BHV basis cursus is een cursus/training voor werknemers en werkgevers om te leren hoe ze in noodsituaties adequaat kunnen handelen en de veiligheid op de werkvloer kunnen waarborgen. Tijdens deze cursus leren deelnemers onder andere hoe ze eerste hulp moeten verlenen, een brand moeten blussen en een gebouw moeten evacueren. Het doel van een BHV basis cursus is om ervoor te zorgen dat werknemers in staat zijn om snel en effectief te handelen in noodsituaties, zodat de veiligheid van iedereen op de werkplek gewaarborgd blijft. Door het volgen van een BHV basis cursus, kunnen werknemers het vertrouwen krijgen dat ze weten wat ze moeten doen in geval van een noodsituatie en kunnen werkgevers erop vertrouwen dat hun medewerkers veilig zijn en weten hoe te handelen in noodsituaties.

  Vraag offerte aan

  Inhoud BHV cursus basis

  Een BHV basis cursus is bedoeld voor mensen die nog geen of weinig ervaring hebben met BHV-vaardigheden. Tijdens de cursus worden de deelnemers getraind om adequaat te reageren op noodsituaties en ongevallen op de werkvloer. De inhoud van een BHV basis cursus kan variëren afhankelijk van de aanbieder, maar meestal omvat het:
  • Brandveiligheid: deelnemers leren hoe ze een brand kunnen voorkomen en wat ze moeten doen als er toch een brand uitbreekt. Ze leren ook hoe ze een brandblusser moeten gebruiken.
  • Levensreddende handelingen: deelnemers leren hoe ze moeten handelen bij bijvoorbeeld een hartstilstand, een beroerte, of als iemand dreigt te stikken.
  • Communicatie: deelnemers leren hoe ze adequaat kunnen communiceren tijdens noodsituaties en hoe ze kunnen samenwerken met hulpverleners.
  • Ontruiming: deelnemers leren hoe ze een gebouw snel en veilig kunnen evacueren in geval van een noodsituatie.
  Deelnemers oefenen tijdens de cursus ook met scenario’s en simulaties om de geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen. Na afloop van de cursus zijn deelnemers in staat om adequaat te handelen in noodsituaties en de veiligheid op de werkvloer te vergroten.
  Masset medewerker bij klant

  Voordelen BHV cursus basis

  Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het volgen van een BHV basis cursus:

  Veiligheid: met een BHV basis cursus kunnen deelnemers leren hoe ze veilig kunnen handelen bij noodsituaties op de werkplek, zoals brand of ongevallen. Hierdoor wordt de veiligheid op de werkplek vergroot.
  Voldoen aan wetgeving: werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Een BHV basis cursus kan bijdragen aan het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen.
  Effectieve reactie: door het volgen van een BHV basis cursus kunnen deelnemers leren hoe ze effectief kunnen reageren in noodsituaties. Dit kan het verschil maken tussen leven en dood, en kan helpen om de schade en gevolgen van noodsituaties te beperken.
  Vertrouwen: het volgen van een BHV basis cursus kan deelnemers meer vertrouwen geven in hun eigen vermogen om te handelen in noodsituaties. Dit kan helpen om paniek te verminderen en de juiste acties te nemen.
  Waardevolle vaardigheden: de vaardigheden die worden geleerd tijdens een BHV basis cursus zijn niet alleen nuttig op de werkplek, maar ook in het dagelijks leven. Het kan dus een waardevolle investering zijn in persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden.

  BHV certificaat

  Het behalen van een BHV-certificaat is een belangrijke stap voor iedereen die zich wil voorbereiden op noodsituaties op de werkplek. Met een BHV-certificaat heeft u bewezen dat u beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om eerste hulp te verlenen, brand te bestrijden en een gebouw te evacueren in geval van een noodsituatie. Dit certificaat kan u helpen uw vertrouwen te vergroten en uw werkgever te verzekeren dat u in staat bent om de juiste acties te ondernemen in geval van een noodsituatie. Het BHV-certificaat is één jaar geldig en kan worden vernieuwd door het volgen van een herhalingscursus.
  Masset medewerker bij klant

  Veelgestelde vragen over een BHV basis cursus

  Wat wordt er behandeld in een BHV basis cursus?

  In een BHV basis cursus worden deelnemers getraind in eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze moeten reanimeren, een AED moeten gebruiken, branden moeten blussen en hoe ze een gebouw moeten evacueren.

  Moet ik een BHV basis cursus volgen als ik geen medische of EHBO-achtergrond heb?

  Ja, iedereen kan een BHV basis cursus volgen, ongeacht hun medische of EHBO-achtergrond. De cursus is ontworpen om deelnemers op te leiden die geen voorafgaande medische kennis hebben en is bedoeld om hen de nodige vaardigheden bij te brengen om in noodsituaties te kunnen handelen.

  Hoe lang duurt een BHV basis cursus?

  Een BHV basis cursus duurt meestal één of twee dagen, afhankelijk van de aanbieder en de inhoud van de cursus.

  Word ik gecertificeerd na het voltooien van een BHV basis cursus?

  Ja, als u slaagt voor de cursus, ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat is één jaar geldig en kan worden vernieuwd door het volgen van een herhalingscursus.

  Is een BHV basis cursus verplicht?

  In Nederland is het voor werkgevers verplicht om te zorgen voor voldoende getrainde BHV’ers op de werkvloer. Een BHV basis cursus kan daarom verplicht zijn voor werknemers die deze rol op zich nemen.