Skip to main content

Ontruimingsoefening

Maak veiligheid prioriteit in jouw bedrijf

Vraag een offerte aan
Sinds 1987
Eén aanspreekpunt
100% Gecertificeerd
3.447 veilige klanten

Ontruimingsoefening; goede voorbereiding op een noodgeval

Een ontruimingsoefening is essentieel voor een goed veiligheidsplan van gebouwen. Tijdens een ontruimingsoefening testen wij samen met jullie het ontruimingsproces van jullie gebouw en organisatie, waarbij alle aanwezigen op een georganiseerde en veilige manier moeten evacueren. Door een ontruiming te oefenen weten alle betrokkenen wat er van hen wordt verwacht en wordt de reactietijd van personeel en hulpdiensten getest. Daarom is het belangrijk om regelmatig een ontruimingsoefening te houden.

Fasen ontruimingsoefening

TableTop oefening
Er wordt gekeken naar het ontruimingsplan en ontruimingsplattegrond waar bijvoorbeeld de vluchtwegen en blusmiddelen hangen.

Oefenfase 1
De ontruimingsoefening is bij iedereen van te voren bekend.

Oefenfase 2
Men weet dat er een oefening is, maar alleen de dag of de week dat de oefening plaats zal vinden is bekend.

Oefenfase 3
Alleen de BHV organisatie is op de hoogte van het feit dat er een oefening gaat plaatsvinden. Met de nodige onverwachte elementen, ook voor de BHV organisatie.

Oefenfase 4
Een klein select groepje mensen weet van de oefening af, complex, soms samen met andere hulpverleners.

Neem contact met ons op

Ontruimingsoefening voor BHV’ers

Een ontruimingsoefening is een goede test voor BHV’ers omdat zij in noodsituaties verantwoordelijk zijn voor de organisatie en uitvoering van de ontruiming. Hier kunnen zij hun reactietijd, communicatie en coördinatie verbeteren, evenals hun kennis van noodprocedures en de locatie van evacuatiepunten testen. Goede training van BHV’ers is cruciaal voor een snelle en effectieve reactie in noodsituaties om de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen.

Offerte aanvragen

Ontruimingsplan en plattegrond

Het ontruimingsplan en de plattegrond van Masset Solutions zijn aangepaste documenten voor specifieke behoeften en kenmerken van de organisatie en locatie. Een ontruimingsplan beschrijft procedures tijdens noodsituaties, zoals verantwoordelijkheden voor ontruiming, communicatie tussen BHV’ers en hulpdiensten. Een ontruimingsplattegrond geeft duidelijk aan welke routes moeten worden gevolgd bij evacuatie, nooduitgangen, blusmiddelen en andere noodvoorzieningen. Het ontruimingsplan en de – plattegrond staan centraal bij een ontruimingsoefening.

Meer informatie

Veelgestelde over een ontruimingsoefening

Waarom is het belangrijk om regelmatig een ontruimingsoefening te organiseren?

Het is belangrijk om regelmatig een ontruimingsoefening te organiseren om ervoor te zorgen dat alle aanwezigen weten wat ze moeten doen in geval van een noodsituatie en om de reactietijd van het personeel en de hulpdiensten te testen en te verbeteren.

Wie zijn er verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de ontruimingsoefening?

De organisatie en uitvoering van de ontruimingsoefening is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of beheerder van het gebouw. Vaak wordt dit gedelegeerd aan de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) of een externe partij zoals Masset Solutions.

Welke stappen moeten er gevolgd worden tijdens een ontruimingsoefening?

Tijdens een ontruimingsoefening moeten alle aanwezigen op een georganiseerde en veilige manier het pand verlaten. Het is belangrijk dat er duidelijke instructies worden gegeven en dat er een ontruimingsplan en -plattegrond aanwezig zijn. Ook moeten de BHV’ers getraind zijn in de coördinatie van de evacuatie en de communicatie met de hulpdiensten.

Wat gebeurt er als er tijdens de ontruimingsoefening iets niet goed gaat?

Als er tijdens de ontruimingsoefening iets niet goed gaat, moet dit worden geëvalueerd en geanalyseerd om te zien wat er verbeterd kan worden. Dit kan worden besproken met de BHV’ers, de hulpdiensten en andere betrokkenen om de veiligheid in de toekomst te waarborgen.

Wat zijn de evaluatiecriteria van de ontruimingsoefening en hoe worden deze geanalyseerd?

De evaluatiecriteria van de ontruimingsoefening zijn afhankelijk van de organisatie en de locatie. Over het algemeen wordt er gekeken naar de reactietijd van het personeel en de hulpdiensten, de coördinatie van de evacuatie en de communicatie tussen de BHV’ers en de hulpdiensten. Deze criteria worden geanalyseerd om aanbevelingen te doen voor verbetering van de veiligheidsprocedures.