Skip to main content

Brandwerende deuren

Hoe veilig is uw pand?

Vraag een offerte aan
Sinds 1987
Eén aanspreekpunt
100% Gecertificeerd
3.447 veilige klanten

Brandwerende deuren

Om een gebouw brand- en vluchtveilig(er) te maken, plaats je brandwerende deuren of laat je dit doen door een externe partij. Masset Solutions is al ruim 34 jaar specialist in het brandveilig maken van panden. In de loop der jaren hebben we veel werk verricht bij groot- & klein bedrijven en parkeergarages. Brandwerende deuren is één van de een onderdeel van een goede brandveiligheid.

30 minuten en 60 minuten brandwerende deur

De brandwerendheid van een deur wordt uitgedrukt in minuten en kan variëren afhankelijk van het materiaal en de specificaties van de deur. Gangbare brandwerende deuren kunnen bijvoorbeeld een brandweerstand bieden van 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten of zelfs 120 minuten.

3351

geclaimde bedrijfsbranden in 2021 in Nederland

16%

van de onderzochte brandwerende afdichtingen voldeed in 2018 aan de eisen

1x

per jaar verplicht onderhoud

Waarom brandwerende deuren?

Een brandwerende deur biedt weerstand tegen de verspreiding van brand. Hierdoor ga je voor een bepaalde tijd verspreiding van de brand naar een ruimte aan de andere kant van de deur tegen. Een brandwerende deur draagt bij aan de brandcompartimentering van een gebouw. Een branddeur is er in verschillende types en dient wel te voldoen aan een aantal eisen. Onze specialist kan u adviseren of een brandwerende deur in uw situatie nodig is.

Vraag een offerte aan

Typen brandwerende deuren en testrapporten

Er zijn veel soorten- en typen brandwerende deuren. Elke type moet weer voldoen aan aangepaste normen. Hierom zijn er verschillende testrapporten opgesteld. Het is belangrijk dat je het juiste testrapport gebruikt.
– Een testrapport voor een enkelzijdig draaiende deur aan scharnieren kan niet worden gebruikt voor een doordraaiende deur op vloerveer met bovenspeun;
– Een testrapport voor een draaideur is niet van toepassing op een schuifdeur;
– Een testrapport van een compleet stalen deur is niet van toepassing op een beglaasde profielstalen deur.

Meer informatie
Aanleggen bekabeling

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Contact

Testnormen

In het Bouwbesluit 2012 is vastgelegd aan welke eisen branddeuren moeten voldoen. In Nederland gelden er strenge normen omtrent brandveiligheid en branddoorslag. In Nederland worden brandwerende deuren inclusief kozijnen in Nederland getest volgens NEN 6069:2011. Deze norm verwijst naar de EN 1634-1, de Europese norm voor brandwerende deuren.

Maak een afspraak
Onderhoud brandmeldinstallatie

Plaatsing en reparaties aan brandwerende deuren

Aan de plaatsing van brandwerende deuren is een strenge reglementering verbonden. Daarom wordt dit vaak gedaan door een organisatie en/of expert gespecialiseerd in de plaatsing van brandwerende deuren. Wanneer een branddeur geplaatst is, is het niet mogelijk om zomaar aanpassingen hieraan te doen. Doe je dit wel, dan is vaak het testrapport niet meer geldig. Dit kan je duur komen te staan wanneer er een brand uitbreekt. Niet alleen omdat de branddeur mogelijk niet goed functioneert, maar ook omdat sommige verzekeraars besluiten de schade niet te vergoeden.

Veelgestelde vragen over brandwerende afdichtingen

Waarom zijn brandwerende afdichtingen nodig?

Brandwerende afdichtingen zijn nodig om te voorkomen dat vuur en rook zich kunnen verspreidt naar een naastgelegen ruimte via openingen en doorvoeren in wanden, vloeren en plafonds. Neem contact met ons op voor deskundig advies.

Welke materialen worden gebruikt voor brandwerende afdichtingen?

Er zijn verschillende materialen die wij gebruiken voor onze brandwerende afdichtingen, waaronder kit, steenwol, intumscent materiaal en brandwerende mortel.

Moeten brandwerende afdichtingen regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden?

Ja, brandwerende afdichtingen moeten regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden om de effectiviteit ervan te garanderen.

Welke normen en voorschriften zijn van toepassing op brandwerende afdichtingen?

In Nederland zijn de regels voor brandwerende afdichtingen vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en gelden er Europese normen zoals de EN 1366 en de EN 13501.

Kunnen brandwerende afdichtingen worden geïnstalleerd in bestaande gebouwen?

Ja, het is mogelijk om brandwerende afdichtingen te installeren in bestaande gebouwen. Dit kan echter wel een uitdaging zijn, omdat er vaak beperkte ruimte is om de afdichtingen aan te brengen en er rekening moet worden gehouden met de bestaande constructie van het gebouw. Masset Solutions is gespecialiseerd in het aanbrengen van brandwerende afdichtingen bij bestaande gebouwen.

Projecten

4 september 2021

Jump XL

4 juli 2019

Hotel & Welness Zuiver

13 december 2018

Nieuwe Luxor Theater

Bekijk alle projecten