Skip to main content
Sinds 1987
Eén aanspreekpunt
100% Gecertificeerd
3.447 veilige klanten
Kunnen we u ergens mee helpen?  Regelgeving brandbeveiliging

  Als eigenaar of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen die zich in het gebouw bevinden. Een belangrijk aspect van deze veiligheid is brandveiligheid. In Nederland zijn er diverse regels en voorschriften opgesteld om ervoor te zorgen dat gebouwen voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van brandveiligheid. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste regelgeving met betrekking tot brandveiligheid.

  Besluit bouwwerken Leefomgeving (BbL)

  Het Besluit bouwwerken Leefomgeving (BbL) is een verzameling van regels en voorschriften op het gebied van bouwen, verbouwen en slopen van gebouwen. Het BbL bevat onder andere regels over brandveiligheid. Zo zijn er eisen gesteld aan de brandwerendheid van constructies en deuren en zijn er voorschriften voor de aanwezigheid van brandmeldinstallaties en noodverlichting.

  NEN-normen

  Naast het Bouwbesluit zijn er ook NEN-normen opgesteld voor brandveiligheid. Deze normen geven aan welke eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld brandwerende afdichtingen, brandwerende deuren, brandmeldinstallaties, blusmiddelen en noodverlichting. Het is belangrijk om te voldoen aan deze normen om de veiligheid van uw gebouw en de mensen die erin verblijven te waarborgen.

  Certificering

  Om aan te tonen dat uw gebouw voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van brandveiligheid, is het mogelijk om uw installaties en systemen te laten certificeren. Bij certificering wordt uw installatie of systeem getest en gecontroleerd door een onafhankelijke en gecertificeerde inspecteur.

  Als de installatie of systeem aan de gestelde eisen voldoet, ontvangt u een certificaat dat aantoont dat uw gebouw brandveilig is. Dit kan belangrijk zijn voor de verzekering en voor de aansprakelijkheid bij eventuele brandincidenten.

  Brandpreventie

  Naast naleving van de regelgeving en normen is actieve brandpreventie van essentieel belang. Dit houdt in dat u voorzorgsmaatregelen neemt om brand te voorkomen, bijvoorbeeld door het gebruik van brandwerende materialen en het regelmatig onderhouden van installaties en systemen.

  Bovendien is het belangrijk om te zorgen voor goede vluchtwegen en nooduitgangen, zodat mensen in geval van brand snel en veilig het gebouw kunnen verlaten.

  Training en opleiding

  Ten slotte is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw medewerkers en/of bewoners op de hoogte zijn van de brandveiligheidsmaatregelen en hoe ze moeten handelen in geval van brand. Door training en opleiding kunt u ervoor zorgen dat iedereen weet wat hij of zij moet doen om de veiligheid te waarborgen en eventuele schade te beperken.

  Hulp bij regelgeving brandveiligheid

  Als beveiligingsexpert kunnen wij u helpen bij het bepalen van de juiste maatregelen op het gebied van brandveiligheid voor uw woning of bedrijfspand. Wij kunnen u adviseren over de regelgeving en keurmerken die van toepassing zijn, en u helpen bij het implementeren van de juiste beveiligingsoplossingen. Zo bent u er zeker van dat uw pand optimaal is beschermd tegen brand.

  Veelgestelde vragen over de regelgeving rondom brandbeveiliging

  Welke wetgeving is van toepassing op brandbeveiliging in Nederland?

  In Nederland is de belangrijkste wetgeving op het gebied van brandbeveiliging het Bouwbesluit 2012. Daarnaast kunnen ook andere regelgevingen zoals de Arbowet en de Wet milieubeheer van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke situatie.

  Moet ik als eigenaar van een bedrijfspand voldoen aan bepaalde brandveiligheidseisen?

  Ja, als eigenaar van een bedrijfspand bent u verplicht om te voldoen aan de brandveiligheidseisen die zijn vastgesteld in het Bouwbesluit 2012. Deze eisen omvatten onder andere het hebben van de juiste blusmiddelen, vluchtroutes, noodverlichting en rookmelders.

  Hoe vaak moet ik mijn brandblussers laten keuren?

  Brandblussers moeten jaarlijks worden gekeurd door een erkend onderhoudsbedrijf. Deze keuring moet voldoen aan de NEN 2559-norm. Daarnaast moeten brandblussers eens in de twee jaar worden voorzien van een uitgebreide onderhoudsbeurt.

  Zijn er specifieke eisen voor het gebruik van rookmelders in woningen?

  Ja, volgens het Bouwbesluit 2012 moeten nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen voorzien zijn van rookmelders op iedere verdieping, inclusief zolder en kelder. Daarnaast is het belangrijk dat de rookmelders voldoen aan de NEN 2555-norm.

  Welke verantwoordelijkheden heb ik als werkgever met betrekking tot brandveiligheid op de werkvloer?

  Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Dit houdt ook in dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving met betrekking tot brandveiligheid. U dient onder andere te zorgen voor voldoende blusmiddelen, duidelijke vluchtroutes, brandveilige materialen en het regelmatig trainen van personeel in brandveiligheidsprocedures.