Skip to main content

Wettelijke eisen / regels brandveiligheid Horeca

Gaat u een horecagelegenheid starten? Dan is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de wettelijke eisen en regels betreft brandveiligheid in de horeca. De brandveiligheidseisen voor horecapanden en het gebruik ervan zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

In het bouwbesluit van 2012 vindt u regels over het bouwkundige onderdeel van een horecagelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid vluchtroutes en de manier waarop het gebouw in brandcompartimenten moet worden gebouwd. De aannemer die de horecagelegenheid bouwt is verantwoordelijk voor het volgen van deze regels.

Gebruiksvergunning vaak niet meer nodig in de horeca

In een horecagelegenheid zijn vaak veel bezoekers aanwezig. Vroeger was een gebruiksvergunning daarom altijd verplicht wanneer er in de horecagelegenheid meer dan 50 personen pasten.
Met ingang van 1 november 2008 is het zogenaamde ‘Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)’ in werking getreden. Daardoor is de eis voor een gebruiksvergunning voor 80% van de situaties komen te vervallen. De gebruiksvergunning is daarmee alleen nog verplicht voor:

  • hotels,
  • pensions,
  • scholen,
  • kinderopvang,
  • zorginstellingen.

Gebruiksmelding voor de horeca wel verplicht

De meeste horecagelegenheden hebben niet langer een gebruiksvergunning nodig. Wel zijn zij verplicht een gebruiksmelding te doen wanneer er meer dan vijftig personen op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn in het gebouw. In de gebruiksmelding geeft u bij de gemeente aan dat het pand in gebruik zal worden genomen, voor hoeveel personen en op welke wijze dit zal gebeuren.

Wilt u graag advies over goede brandveiligheid voor uw horecaonderneming?

Masset Solutions heeft dankzij een sublieme werkwijze meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van brandbeveiliging. Onze specialisten adviseren u graag over brandveiligheid binnen de horeca.