Skip to main content

Rookmelder verplicht in iedere woning per 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder verplicht. Voor woningen die na 2003 zijn gebouwd bestond deze verplichting al, maar vanaf 1 juli moeten er ook rookmelders aanwezig zijn in woningen die vóór 2003 gebouwd zijn. Deze verplichting zal ook opgenomen worden in het Bouwbesluit. In dit artikel leest u wat dit voor u betekent.

Waarom is een rookmelder verplicht?

Per 1 juli geldt de verplichting om brandveiligheidsmaatregelen te nemen niet alleen voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor bestaande woningen. Deze wetswijziging, op advies van de brandweer en gemeenten, heeft tot doel de brandveiligheid in woningen te verbeteren. Door deze verplichting toe te passen, kunnen eigenaren van woningen maatregelen nemen, zoals het installeren van rookmelders en het gebruik van brandwerende materialen, om de veiligheid van bewoners te waarborgen en levens te redden.

Rookmelder op iedere verdieping

Volgens de voorschriften dienen alle woonverdiepingen en afgesloten vluchtroutes in een woning uitgerust te zijn met een rookmelder. Een zolder of kelder die niet als verblijfsruimte fungeert, is niet verplicht om een rookmelder te hebben, maar het is wel mogelijk om extra brandveiligheid te waarborgen door er toch een te installeren. Voor het bepalen van het benodigde aantal rookmelders kunt u de Rookmelderwijzer van de brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting raadplegen. Welke rookmelder moet ik kopen?

Er staat niet in de wet welke rookmelder je moet aanschaffen. Wel moet de rookmelder voldoen aan de NEN-14604 en een CE-keurmerk hebben. Goedkope rookmelders van een onbekend merk zijn vaak onbetrouwbaar. Brandweer Nederland heeft op hun website meer informatie over diverse soorten rookmelders.  

Rookmelders zelf ophangen

Als u van plan bent om de rookmelders zelf op te hangen, let dan op de volgende richtlijnen voor optimale werking:

  1. Hang op elke verdieping van de woning een rookmelder aan het plafond.
  2. Plaats de rookmelders minimaal een halve meter verwijderd van muren en vermijd locaties waar tocht of ventilatie in de buurt is.
  3. Zorg ervoor dat de rookmelder niet boven een verwarming wordt geplaatst, omdat de warmte de werking kan beïnvloeden.

Het nauwkeurig volgen van deze instructies helpt ervoor te zorgen dat de rookmelders optimaal functioneren en snel rookdetectie mogelijk maken in geval van brand. Vergeet niet om regelmatig de batterijen te controleren en indien nodig te vervangen, en test de rookmelders periodiek om er zeker van te zijn dat ze goed werken.