Veiligheid parkeergarage dankzij Masset Solutions

 

In een parkeergarage komen dagelijks honderden auto’s en mensen. Het is daarom van belang dat deze plek tot in de puntjes veilig is, mocht er iets gebeuren. Masset Solutions mocht de Q-Park locatie Breda Centrum hierbij helpen dankzij het onderhoudscontract ‘Brand’ dat zij met elkaar hebben.

Wat hebben we gedaan?

Ieder jaar controleert Masset Solutions voor Q-Park Breda Centrum de brandmeldinstallatie. Dit onderhoud vindt één keer per jaar plaats. Onze monteurs controleren de brandmeldinstallatie op de juiste werking, het logboek wordt doorgenomen en de sturingen en doormeldingen worden getest. Alle bevindingen worden genoteerd in een onderhoudsrapport.

Heeft u ook interesse in jaarlijks onderhoud?

Om aan de regelgeving te voldoen, bent u verplicht om uw brandmeldinstallatie jaarlijks te onderhouden. Door uw installatie goed te onderhouden, weet u zeker dat het alarm afgaat in geval van brand. Met een jaarlijks onderhoudscontract van Masset Solutions voldoet u aan de laatste wet- & regelgeving. Daarnaast worden technische storingen binnen 24 uur na een storingsmelding verholpen.

Neem contact met ons op voor meer informatie door het formulier in te vullen of bel ons op 088 – 77 88 300.