Veiligheid parkeergarage dankzij Masset Solutions

 

In een parkeergarage komen dagelijks honderden auto’s en mensen. Het is daarom van belang dat deze plek tot in de puntjes veilig is, mocht er iets gebeuren. Masset Solutions mocht de Q-Park locatie Breda Centrum hierbij helpen dankzij het onderhoudscontract ‘Brand’ dat zij met elkaar hebben.

Wat hebben we gedaan?

Ieder jaar controleert Masset Solutions voor Q-Park Breda Centrum de brandmeldinstallatie. Dit onderhoud vindt één keer per jaar plaats. Onze monteurs controleren de brandmeldinstallatie op de juiste werking, het logboek wordt doorgenomen en de sturingen en doormeldingen worden getest. Alle bevindingen worden genoteerd in een onderhoudsrapport.

Heeft u ook interesse in jaarlijks onderhoud?

Om aan de regelgeving te voldoen, bent u verplicht om uw brandmeldinstallatie jaarlijks te onderhouden. Door uw installatie goed te onderhouden, weet u zeker dat het alarm afgaat in geval van brand. Met een jaarlijks onderhoudscontract van Masset Solutions voldoet u aan de laatste wet- & regelgeving. Daarnaast worden technische storingen binnen 24 uur na een storingsmelding verholpen.

Neem contact met ons op voor meer informatie door het formulier in te vullen of bel ons op 088 – 77 88 300.

Ook zij kozen voor een veilig gevoel

4 april 2023

KDV De Dartel

12 januari 2023

Lucid Motors

24 november 2022

Hotel Maassluis

Naar een 100% veilig gevoel

Offerte ontvangen

Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

Vrijblijvende offerte

Sinds 1987

30 jaar ervaring met
allerlei typen beveiliging

Eén aanspreekpunt

Volledige ontzorging op
het gebied van veiligheid

100% Gecertificeerd

Uitsluitend
gecertificeerd personeel

2881 veilige klanten

Beschermd tegen
brand en inbraak