Onderhoud aan brandblusmiddelen

Ieder jaar moeten blusmiddelen worden onderhouden door een REOB Onderhoudsbedrijf, zoals vermeld staat in het Bouwbesluit. Dit eist zowel de verzekeraar als de gemeente (via de brandweer).

Blusmiddelen, brandslanghaspels, noodverlichting en een EHBO kit moeten 1 keer per jaar gecontroleerd worden. Daarnaast is het nodig dat een brandslanghaspel 1 keer per 5 jaar wordt afgeperst om de juiste werking te behouden.

Aanvraag offerte onderhoud blusmiddelen

Masset Solutions kan dit onderhoud voor u verzorgen. Zo bent u er zeker van dat uw pand aan de wettelijk gestelde brandveilige eisen voldoet. Vul de juiste aantallen van uw blusmiddelen in en ontvang direct een offerte in uw mailbox.

  Persoonlijke gegevens  Bedrijfsgegevens

  Ingangsdatum contract

  Aantal

  Jaarlijks onderhoud blusmiddelen
  Eén keer per jaar. Onderhoud conform de norm NEN 2559. We maken geen onderscheidt tussen schuimblussers of koolzuurhoudende blustoestellen etc.  Jaarlijks onderhoud brandslanghaspels
  Eén keer per jaar. Onderhoud conform de normen NEN 2559 en NEN EN 671-3.  Jaarlijks onderhoud noodverlichting
  Eén keer per jaar. Onderhoud conform de normen NEN 6088, NEN 1010 en NEN 1838  Jaarlijks onderhoud EHBO kit
  Eén keer per jaar. Conform de Arbo-wet.  Jaarlijks onderhoud AED kit
  Eén keer per jaar. Conform de Arbo-wet.  Afpersen brandslanghaspels (1x per 5 jaar)
  Eén keer per vijf jaar. Het afpersen vindt plaats conform de norm NEN EN 671-3.