Da Vincicomplex Alphen aan de Rijn

Vanaf 1 januari 2021 zalĀ Masset Solutions B.V. de aanwezige noodverlichting, blusmiddelen en sprinkler en brandmeldinstallatie van het winkel- en wooncomplex “Da Vincicomplex” gaan onderhouden en beheren. Na een zorgvuldige selectie is MassetĀ Solutions gekozen om deze taken uit te gaan voeren per 1 januari a.s.

Wat gaan we doen?

Masset Solutions gaat volledig bijdragen aan de veiligheid binnen dit woon- en winkelcomplex. Met al onze kennis, ervaring en techniek zullen wij van waarde zijn met betrekking tot de veiligheid van de bezoekers en bewoners binnen dit pand.

  • De spinklerinstallatie zal worden onderhouden en beheerd worden door onze experts
  • De brandmeldinstallatie zal worden onderhouden en beheerd worden door onze experts
  • De aanwezige blusmiddelen en noodverlichting zal vervangen en onderhouden worden.

En zo kan er gewoond, gewinkeld en geleefd worden met een veilig gevoel.

Onze werkwijze sprinklerinstallatie

Is uw pand veilig?

Bent u benieuwd of uw pand brand- en inbraakveilig is? Masset Solutions komt graag vrijblijvend bij u langs voor een grondige inspectie en een advies op maat. Maak een vrijblijvende afspraak door het formulier in te vullen of bel ons voor meer vragen op 088 – 77 88 300