Veiligheid voor Kinderopvang FridaDida

Al sinds 2012 zijn wij blij om te mogen werken voor Kinderopvang FridaDida. Het kinderdagverblijf biedt opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Ze zijn gevestigd in een prachtig karakteristiek pand  in een veilige en uitdagende omgeving in Rotterdam. Masset Solutions verzorgt al sinds 2012 diverse werkzaamheden op het gebied van brand en inbraak.

Nieuwe Brandmeldinstallatie

Onlangs heeft Masset Solutions het pand voorzien van een nieuwe brandmeldinstallatie & ontruimingsalarminstallatie. De oude installatie is vervangen voor een nieuwere versie. Deze installatie is uitgevoerd met volledige bewaking, waardoor een eventuele brand in een vroegtijdig stadium wordt gedetecteerd en gemeld. De brandmeldinstallatie & ontruimingsalarminstallatie voldoen aan de NEN 2535 en NEN 2575, conform het Bouwbesluit 2012.

Maandelijks Beheer Brandmeldinstallatie

Elke maand dient de brandmeldinstallatie van FridaDida beheerd te worden. Het kinderdagverblijf besteedt dit iedere maand uit aan Masset Solutions. Elke maand komt onze Beheerder Brandmeldinstallatie langs om de brandmeldinstallatie te testen en het logboek bij te werken.

Jaarlijks onderhoud blusmiddelen & noodverlichting

Ieder jaar worden de blusmiddelen en de noodverlichting onderhouden. Voldoen de blusmiddelen aan de gestelde eisen, is de druk nog goed? Werkt de noodverlichting nog zoals het hoort en zijn ze nog steeds goed zichtbaar? Onze specialisten lopen alles langs en vervangen waar nodig de verouderde onderdelen.

Jaarlijks onderhoud alarminstallatie

Het pand is voorzien van een goed werkend alarmsysteem. Dit alarmsysteem wordt ieder jaar onderhouden door Masset Solutions. De onderhoudswerkzaamheden vinden 1x per jaar plaats. Onze installateurs controleren het alarmsysteem jaarlijks op de juiste werking. Daarnaast worden technische storingen binnen 24 uur na een storingsmelding verholpen.

VRIJBLIJVEND ADVIES

Masset Solutions heeft al ruim 30 jaar ervaring in het beveiligen van kinderdagverblijven, scholen, verzorgingshuizen, horeca, parkeergarages, bedrijfspanden etc. Onze specialisten adviseren u graag en kunnen het gehele proces voor u verzorgen. Van levering tot installatie en onderhoud.

Wilt u bijvoorbeeld weten waar uw kinderdagverblijf of school wettelijk aan moet voldoen? Of bent u benieuwd welke eisen aan uw pand worden gesteld? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel ons via 088 – 77 88 300.