Skip to main content
Sinds 1987
Eén aanspreekpunt
100% Gecertificeerd
3.447 veilige klanten
Kunnen we u ergens mee helpen?  5-jaarlijks onderhoud blusmiddelen

  Het is verplicht om elke vijf jaar uitgebreid onderhoud uit te laten voeren aan blusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels. Dit onderhoud wordt het 5 jaarlijks onderhoud genoemd. Tijdens dit onderhoud worden de blusmiddelen gecontroleerd en eventuele reparaties uitgevoerd door professionele onderhoudsmonteurs om de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen.

  Vraag offerte aan

  Wat houdt 5 jaarlijks onderhoud van blusmiddelen in?

  Tijdens het 5 jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels worden deze grondig gecontroleerd op hun werking en veiligheid. Onderhoudsmonteurs voeren verschillende tests uit om te controleren of de blusmiddelen nog steeds goed werken en of er eventuele reparaties of vervangingen nodig zijn. Het onderhoud omvat onder andere visuele inspecties, het bijvullen van blusmiddelen en het testen van ventielen, drukmeters en slangen. Na het onderhoud ontvangt de eigenaar of beheerder van de blusmiddelen een keuringscertificaat waarin staat dat de blusmiddelen zijn goedgekeurd voor gebruik en voldoen aan de wettelijke eisen.

  Masset medewerker bij klant

  Het belang van 5 jaarlijks onderhoud van blusmiddelen

  Het 5 jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen is essentieel om de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen in geval van een brand. Tijdens het onderhoud worden de blusmiddelen grondig gecontroleerd op hun werking en eventuele defecten of slijtage worden opgespoord. Door regelmatig onderhoud te laten uitvoeren, kunnen problemen met de blusmiddelen vroegtijdig worden opgespoord en verholpen, waardoor de kans op een effectieve brandbestrijding wordt vergroot. Bovendien is het verplicht om elke vijf jaar onderhoud uit te laten voeren aan blusmiddelen, wat betekent dat het niet naleven van deze regelgeving kan leiden tot boetes en aansprakelijkheid bij een eventuele brand.

  Contact opnemen

  Voordelen van 5 jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen

  Het 5 jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen biedt verschillende voordelen:
  Verhoogde veiligheid: Door regelmatig onderhoud te laten uitvoeren, wordt de werking en veiligheid van de blusmiddelen gewaarborgd en kan er snel en effectief worden ingegrepen in geval van een brand.
  Kostenbesparing: Door preventief onderhoud uit te voeren, kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en verholpen, waardoor er minder kosten zijn voor eventuele reparaties of vervangingen.
  Verlengde levensduur: Door de blusmiddelen regelmatig te onderhouden, worden ze beter beschermd tegen slijtage en beschadigingen, waardoor de levensduur van de blusmiddelen wordt verlengd.
  Voldoen aan wetgeving: Het is wettelijk verplicht om elke vijf jaar onderhoud uit te voeren aan blusmiddelen. Door hieraan te voldoen, voorkom je boetes en aansprakelijkheid bij eventuele branden.
  Betrouwbaarheid: Goed onderhouden blusmiddelen zijn betrouwbaarder en zorgen voor een efficiënte en effectieve brandbestrijding, wat bijdraagt aan de veiligheid van mensen en eigendommen.

  De stappen van 5 jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen

  Het 5 jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen bestaat uit verschillende stappen. Ten eerste worden de blusmiddelen grondig gecontroleerd op hun werking en eventuele defecten. Vervolgens worden de blusmiddelen gereinigd en eventueel bijgevuld met het juiste blusmiddel. Daarna worden de slangen, drukmeters, ventielen en andere onderdelen getest om er zeker van te zijn dat ze nog steeds goed werken. Ten slotte wordt er een keuringscertificaat afgegeven dat aangeeft dat de blusmiddelen zijn goedgekeurd voor gebruik en voldoen aan de wettelijke eisen. Het 5 jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen moet altijd worden uitgevoerd door professionele onderhoudsmonteurs om ervoor te zorgen dat de blusmiddelen op de juiste manier worden onderhouden en veilig kunnen worden gebruikt in geval van nood.

  Masset medewerker bij klant

  Veelgestelde vragen over 5 jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen

  Wie voert het 5 jaarlijks onderhoud uit aan blusmiddelen uit?

  Het onderhoud moet worden uitgevoerd door professionele onderhoudsmonteurs, bijvoorbeeld de monteurs van Masset Solutions.

  Wat houdt het onderhoud precies in?

  Tijdens het onderhoud worden de blusmiddelen grondig gecontroleerd op hun werking en veiligheid. Ook worden eventuele defecten opgespoord en verholpen.

  Moeten alle soorten blusmiddelen worden onderhouden?

  Ja, alle soorten blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels, moeten worden onderhouden.

  Hoe vaak moeten blusmiddelen worden onderhouden?

  Blusmiddelen moeten elke vijf jaar worden onderhouden. Daarnaast moeten ze ook regelmatig worden gecontroleerd door de eigenaar of beheerder van het gebouw.

  Moeten blusmiddelen worden vervangen na het 5 jaarlijks onderhoud?

  Niet altijd, maar als een blusmiddel niet meer aan de wettelijke eisen voldoet of niet goed kan worden gerepareerd, moet deze worden vervangen.