Regelgeving brandveiligheid

Als gebruiker van een gebouw ben je mede-verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw. Hierbij ben je verplicht te voldoen aan de regelgeving en normen op het gebied van brandveiligheid. Deze regelgeving en normen vind je teug in het Bouwbesluit.

Welke regelgeving rondom brandveiligheid is er?

De Zorgplicht, het Bouwbesluit en de NEN-regelgeving zijn alle drie zaken die van belang zijn bij de regelgeving rondom brandveiligheid. Het Bouwbesluit geeft in hoofdlijnen de “spelregels” weer. Hierin worden de zorgplicht en de bijbehorende vereisten duidelijk omschreven. Daarnaast worden ook de NEN-normen in het Bouwbesluit gedicteerd, hierin staan de specifieke voorschriften. De Zorgplicht, het Bouwbesluit en de NEN-norm worden hieronder verder toegelicht. 

Zorgplicht

Als werkgever heeft u een zorgplicht. De Zorgplicht -vanuit de arbeidsomstandighedenwet (beter bekend als de Arbowet)- geeft aan dat u maatregelen moet treffen om de gezondheid en veiligheid van onder andere de werknemers te kunnen garanderen. Wanneer u dit niet doet bestaat het risico dat u aansprakelijk kan worden gesteld bij eventuele schade of letsel bij calamiteiten.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 biedt voorschriften omtrent een bouwwerk zodat dit voldoet aan de minimale brandveiligheidseisen en het gebruik hiervan geen gevaar oplevert voor aanwezigen en omgeving. Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimale eisen weer waar een gebouw aan moet voldoen. Aanvullend op de voorschriften en eisen vanuit een het Bouwbesluit kan een gebruiker of eigenaar van een gebouw extra maatregelen treffen om de brandveiligheid te optimaliseren, delen hiervan staan boven de eisen van het Bouwbesluit en worden op wens van de gebruiker/eigenaar gerealiseerd.

Het Bouwbesluit vertegenwoordigt de minimale wettelijke eisen. Masset Solutions werkt ten alle tijden volgens deze richtlijnen. Mocht de situatie vragen om maatwerk dan kunnen wij met u (en eventueel in overleg met het bevoegd gezag of de brandweer) tot een maatwerkplan komen waarbij een gelijkwaardigheid kan worden verkregen voor zaken die afwijken van de standaard situatie met behulp van aanvullende maatregelen.

Valt u niet binnen de standaard criteria van het Bouwbesluit? Dan adviseert Masset Solutions een plan op maat te laten maken om de brandveiligheid in orde te maken.

Wettelijk kader

Klik op de afbeelding om hem te vergroten

NEN-2654

Is uw onderneming voorzien van een brandmeldinstallatie? Dan bent u volgens NEN-2654 verplicht om deze maandelijks te beheren en jaarlijks te onderhouden. Dit is een belangrijk onderdeel van de regelgeving rondom brandbeveiliging. Deze NEN-norm geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van de aanwezige brandmeldinstallaties in een gebouw.

Brandmeldinstallatie verplicht

Een brandmeldinstallatie is verplicht op basis van de gebruiksfunctie en de hieraan verbonden grenscriteria, zoals in het Bouwbesluit 2012 is weergegeven. 

Regelgeving voor brandveiligheid voor uw pand

Masset Solutions helpt u om inzichtelijk te krijgen welke regelgeving op het gebied van brandveiligheid voor u van toepassing is. Onze adviseurs bekijken graag samen met u uw pand en de hiermee gemoeide uitdagingen waarna zij op basis daarvan een advies op maat kunnen uitbrengen. Wij bieden u persoonlijk contact en u zult daarbij ervaren dat onze medewerkers snel kunnen schakelen.

Wilt u meer informatie over brandveiligheid en regelgeving?

Wanneer u twijfelt of u voldoet aan de regelgeving of een vrijblijvend advies over brandveiligheid wenst, kunt u bij Masset Solutions terecht. Onze adviseurs langs op uw locatie en adviseren u tijdens een gesprek over de maatregelen die u kunt treffen om aan de regelgeving te voldoen.

Ook behoort het beoordelen van de reeds aanwezige voorzieningen tot onze standaard dienstverlening. Indien gewenst kunnen wij u van een voorstel voorzien voor het onderhouden van uw brandbeveiligingssystemen.

Kom met ons in contact!


  Referenties

  Naar een 100% veilig gevoel

  Offerte ontvangen

  Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

  Vrijblijvende offerte

  Sinds 1987

  30 jaar ervaring met
  allerlei typen beveiliging

  Eén aanspreekpunt

  Volledige ontzorging op
  het gebied van veiligheid

  100% Gecertificeerd

  Uitsluitend
  gecertificeerd personeel

  3447 veilige klanten

  Beschermd tegen
  brand en inbraak