Levering blusmiddelen

Masset Solutions levert blusmiddelen aan talloze bedrijven in Nederland. Deze blusmiddelen voldoen aan de gestelde eisen en daarnaast bieder wij jaarlijks onderhoud aan. Wij komen graag bij u langs voor het advies op het van blusmiddelen. Zo bent u zeker dat uw bedrijf wordt voorzien van blusmiddelen die passen bij de aanwezige “risico’s”. Vraag direct een passende offerte aan.

Onze diensten

De juiste blusmiddelen

Brandstof Brandklasse Blusdeken Water Schuim CO2 Poeder Chemisch
Vaste stoffen, niet smeltend (papier, hout, textiel) A V V V ABC-poeder
Vloeibare en smeltende stoffen (olie, benzine, verf) B V V V ABC-poeder
Gassen (LPG, Propaan, Butaan) C ABC-poeder
Metalen (Kalium, Magnesium, Alu) D D-poeder
Electrische inst., ongeklassificeerd (Computer, Trafo, schakelkast, TV) V ABC-poeder
Kokende Oliën en vetten (Groot) F V

Lees hier waar je nog meer op moet letten bij het kopen van een blusmiddel.

Onderhoud aan blusmiddelen

Ieder jaar moeten blusmiddelen worden onderhouden door een REOB Onderhoudsbedrijf, zoals vermeld staat in het Bouwbesluit. Dit eist zowel de verzekeraar als de gemeente (via de brandweer).

Blusmiddelen, brandslanghaspels, noodverlichting en een EHBO kit moeten 1 keer per jaar gecontroleerd worden. Daarnaast is het nodig dat een brandslanghaspel 1 keer per 5 jaar wordt afgeperst om de juiste werking te behouden.

Masset Solutions kan dit onderhoud voor u verzorgen. Zo bent u er zeker van dat uw pand aan de wettelijk gestelde brandveilige eisen voldoet.

Klik op onderstaande knop en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Wat zijn de eigenschappen van de verschillende blusmiddelen?

Type Blusmiddel Eigenschappen
Blusdeken en branddeken Voor het verstikken van branden. Door het omwikkelen van een brandend slachtoffer of het toedekken van een brandend object sluit men de toevoer van zuurstof af, waardoor de brand ‘verstikt’.
Meestal geplaatst in keukens en werkplaatsen in woningen en bij bedrijven.
Schade: Nihil, gebruik is niet milieubelastend.
Meest voorkomende fout: Men denkt dat het ook met een theedoek kan, terwijl de omgevingstemperatuur (anders dan in oefenruimtes) de theedoek ook snel vlam laten vatten.
Water (blustoestel of brandslang) Het meest toegepaste blusmiddel is water. Dit is dan ook een goed blusmiddel dat de brand koelt, verstikt en de brandbaarheid van materialen doet afnemen. Echter bij brandende vloeibare stoffen kunt u het brandende materiaal wegblazen en bij elektriciteit is het gebruik af te raden.
Overal toepasbaar in woningen en bij bedrijven, niet bij elektriciteit.
Schade: Waterschade, gebruik is niet milieubelastend.
Meest voorkomende fout: Door een te harde straal blaast men brandende materialen in het rond.
Schuimblussers Het schuim vormt een vlamverstikkende laag op het brandbare materiaal zodat de brand dooft en beschermt raakt tegen herontbranding.
De blussers zijn zeer effectief en overal toepasbaar voor brandklasse A en B.
Overal toepasbaar in woningen en bij bedrijven, niet bij elektriciteit.
Schade: Waterschade, gebruik is niet milieubelastend.
Meest voorkomende fout: Gebruik in de buurt van stopcontacten.
Koolzuur c.q. CO2 blustoestellen Het koolzuur haalt de zuurstof bij de brand weg waardoor deze verstikt.
Dit type toestel is ideaal voor brand bij elektrische apparatuur (computers en machine’s) en bij vloeistofbranden (brandklasse B).
Overal toepasbaar in woningen en bij bedrijven maar vooral bij kantoren, drukkerijen, computerruimten, hoogspanningskasten etc.).
Schade: Nihil, gebruik is niet noemenswaardig milieubelastend.
Meest voorkomende fout: Gebruiker wendt gezicht niet af en komt zelf zuurstof tekort.
Poederblusapparaat Afhankelijk van de poedersoort in het apparaat is deze geschikt voor het blussen van branden van klasse A, B, C, D en Elektrische apparatuur.
De blusstof is zeer effectief en kan zelfs onder spanning staande apparatuur blussen.
Overal toepasbaar maar voornamelijk bij chemische installaties, elektronische en fijnmechanische apparatuur bij bedrijven of in buitenomgevingen waar de blusschade inferieur is.
Schade: Hoog, milieubelasting is afhankelijk van de gebruikte blusstof.
Chemisch blusmiddel Dit type blusmiddel is enorm effectief bij het blussen van brandende vloeistoffen zoals olieën en vetten. De chemicaliën vormen een vlamverstikkende laag op het brandbare materiaal zodat de brand dooft, afkoelt en beschermt raakt tegen herontbranding. Speciaal geschikt voor brandklasse F.
Overal toepasbaar in woningen en bij bedrijven, niet bij elektriciteit.
Schade: Waterschade, milieubelasting is afhankelijk van de gebruikte blusstof.

Offerte aanvragen

Masset Solutions kan u per vestiging deskundig adviseren over de toe te passen blusmiddelen en  de voordelen van bouwkundige brandpreventie. Plan een afspraak met één van onze adviseurs door het contactformulier in te vullen. U heeft binnen 24 uur reactie!

VRAAG EEN OFFERTE AAN

Naar een 100% veilig gevoel

Offerte ontvangen

Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

Vrijblijvende offerte

Sinds 1987

30 jaar ervaring met
allerlei typen beveiliging

Eén aanspreekpunt

Volledige ontzorging op
het gebied van veiligheid

100% Gecertificeerd

Uitsluitend
gecertificeerd personeel

3447 veilige klanten

Beschermd tegen
brand en inbraak