Skip to main content
Sinds 1987
Eén aanspreekpunt
100% Gecertificeerd
3.447 veilige klanten
Kunnen we u ergens mee helpen?  Inspectie brandwerende afdichtingen

  Het belang van brandwerende afdichtingen mag niet worden onderschat. Deze afdichtingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen van de verspreiding van brand en rook tussen compartimenten binnen een gebouw. Het is dan ook van groot belang dat deze afdichtingen goed functioneren en regelmatig worden geïnspecteerd. Bij Masset Solutions zijn we gespecialiseerd in de inspectie van brandwerende afdichtingen en helpen we onze klanten om de veiligheid van hun gebouwen te waarborgen.

  Vraag offerte aan

  Het belang van inspectie van brandwerende afdichtingen

  Brandwerende afdichtingen zijn van levensbelang, maar helaas worden ze vaak over het hoofd gezien. Veel gebouweigenaren en -beheerders realiseren zich niet dat brandwerende afdichtingen moeten worden geïnspecteerd en onderhouden om goed te blijven functioneren. Als brandwerende afdichtingen beschadigd zijn of niet goed zijn dienen deze zo snel mogelijk hersteld of vervangen te worden.

  Masset medewerker bij klant

  Inspectiemethoden brandwerende afdichtingen

  Er zijn verschillende methoden voor het inspecteren van brandwerende afdichtingen. Visuele inspectie is de meest eenvoudige methode en kan worden uitgevoerd door een getrainde inspecteur die met het blote oog controleert of de afdichtingen in goede staat zijn. Een meer geavanceerde methode is endoscopie, waarbij een camera in de opening of doorvoer wordt geplaatst om de staat van de afdichting te bekijken. Ook thermografie kan worden gebruikt om de staat van de afdichting te controleren door middel van warmtebeeldcamera’s. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van rookproeven en brandtesten om de werking van de afdichting te testen.

  Contact opnemen

  Wettelijke vereisten voor de inspectie van brandwerende afdichtingen

  Inspectie van brandwerende afdichtingen is vereist door verschillende wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit en de Arbowet. In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld vastgelegd dat gebouwen moeten voldoen aan bepaalde brandveiligheidseisen, waaronder de eis dat openingen en doorvoeringen in brandcompartimenten moeten worden afgedicht met brandwerende materialen. Ook de Arbowet stelt dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving, inclusief brandveiligheid.

  Hoe werkt de inspectie van brandwerende afdichtingen?

  Wanneer Masset Solutions uw brandwerende afdichtingen inspecteert, gaat een gecertificeerde inspecteur aan de slag om de afdichtingen te controleren op hun brandwerendheid. Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar de kwaliteit van de afdichtingen en of deze voldoen aan de geldende normen en eisen. Dit gebeurt aan de hand van visuele inspectie, metingen en eventuele brandproeven.
  Na afloop van de inspectie ontvangt u een rapportage met de bevindingen en eventuele aanbevelingen voor verbetering. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw brandwerende afdichtingen op de juiste manier zijn geïnspecteerd en dat uw gebouw optimaal beschermd is tegen brand.
  Masset medewerker bij klant

  Veelgestelde vragen over de inspectie van brandwerende afdichtingen

  Wat zijn brandwerende afdichtingen?

  Brandwerende afdichtingen zijn materialen of systemen die worden gebruikt om openingen in wanden, plafonds en vloeren af te dichten om de verspreiding van vuur, rook en giftige gassen te voorkomen.

  Waarom is het inspecteren van brandwerende afdichtingen belangrijk?

  Het inspecteren van brandwerende afdichtingen is belangrijk om te controleren of deze nog steeds functioneren zoals bedoeld. Als de afdichtingen beschadigd of versleten zijn, kunnen ze hun beschermende functie niet meer goed uitvoeren en kan de verspreiding van vuur, rook en giftige gassen toenemen.

  Wie mag brandwerende afdichtingen inspecteren?

  Brandwerende afdichtingen mogen alleen worden geïnspecteerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf dat voldoet aan de geldende normen en voorschriften.

  Hoe verloopt het proces van het inspecteren van brandwerende afdichtingen?

  Het proces van het inspecteren van brandwerende afdichtingen begint met een visuele inspectie om te controleren of er beschadigingen of slijtage zichtbaar zijn. Vervolgens worden er indien nodig testen uitgevoerd om te bepalen of de afdichtingen nog steeds voldoen aan de geldende normen. Als er problemen worden geconstateerd, moeten deze worden verholpen.

  Hoe vaak moeten brandwerende afdichtingen worden geïnspecteerd?

  Brandwerende afdichtingen moeten periodiek worden geïnspecteerd. De frequentie hiervan kan verschillen per situatie en is onder andere afhankelijk van de geldende voorschriften en de specifieke situatie.