Skip to main content

Checklist brandveiligheid

Brand is iets waar we het liever niet over hebben. Toch is brandgevaar één van de grootste risico’s voor u en uw personeel. Uit CBS-data blijkt dat er ieder jaar nog steeds mensen omkomen tijdens bedrijfsbranden. Iets wat, met de juiste inspanningen, voorkomen kan en moet worden. Wij geven u als adviesbureau graag uitgebreid advies over brandveiligheid. Over uw veiligheid, maar ook over de prijs die u betaalt voor een adequaat beveiligingssysteem. Op deze pagina kunt u middels een checklist ontdekken hoe brandveilig uw pand is.

Onze brandveiligheid adviseurs baseren een brandveiligheidsadvies op basis van regelgeving uit meerdere wetten, zoals de Arbowet en Woningwet. Beide wetten bevatten bepaalde verplichtingen omtrent het analyseren van risico’s en het beperken hiervan. De Woningwet kijkt naar de bouw en inrichting van het pand. Ons adviesbureau weet precies naar welke factoren gekeken wordt.

Checklist brandveiligheid

Brandveiligheid heeft alles te maken met de gebruikersvergunning, brandveilige vluchtwegen, verlichting, de branmeldinstallatie en brandblussers én tenslotte een goede voorlichting. Wij weten alles wat komt kijken bij advies voor brandveiligheid en helpen u graag met deze kennis. Zodat ook uw werkplek een veilige werkplek is.

Gebruiksvergunning

Heeft u een gebruiksvergunning nodig?
Het eerst wat u doet, is checken of u een gebruiksvergunning nodig heeft. Niet bij ieder gebouw is zo’n dergelijke vergunning noodzaak. Een gebruiksvergunning is nodig wanneer:

 • Er meer dan 50 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in het pand;
 • Er meer dan 10 mensen ‘s nachts in het pand verblijven;
 • Er meer dan 10 kinderen en/of verstandelijk of lichamelijk gehandicapten verblijven.
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Brandveilige vluchtwegen

WBDBO - Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Kunnen uw medewerkers in veiligheid buiten komen in geval van brand?

 • Zijn de in-, door- en uitgangen vrij van obstakels? En geldt dit ook voor uw gangpaden en trappen?
 • Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnenuit te openen, zonder het gebruik van sleutels?
 • Zijn de nooduitgangen binnen een straal van 3 meter vrij van tafels, stoelen en andere obstakels?
 • Wordt het zicht op de deuren niet verhinderd door bijvoorbeeld gordijnen of lamellen?

In de Bouwverordening kunt u terugvinden of een nooduitgang ook voor uw pand noodzakelijk is. Let op: Een nooddeur dient altijd in de vluchtrichting mee te draaien!

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Noodverlichting

Verlichting

Is de noodverlichting duidelijk aanwezig?

 • Wordt het zicht op de noodverlichting niet verhinderd door objecten?
 • Brandt de noodverlichting altijd als er medewerkers aanwezig zijn?

Brandmeldinstallatie & brandblussers

Is er een brandmeldinstallatie aanwezig wanneer verplicht en zijn er brandblussers aanwezig?

 • Werkt de brandmeldinstallatie nog naar behoren en wordt de brandmeldinstallatie beheerd?
 • Zijn de brandblussers bereikbaar voor uw medewerkers?
 • Kunnen deze direct gebruikt worden? Controleer dit jaarlijks, het keurmiddel vindt u op de brandblusser.

Brandvoorlichting

Zijn uw personeelsleden goed geïnformeerd over wat zij moeten doen in het geval van brand?

 • Is er een ontruimingsplan aanwezig in het pand?
 • Is dit plan doorgesproken met uw personeel?
 • Weten zij waar de brandblussers hangen?
 • Is het duidelijk waar de nooduitgangen zijn?
 • Hangen de veiligheidsinstructies op voor de hand liggende plekken?

Uitzonderingen binnen de wetgeving van brandveiligheid

Bovenstaande punten gelden niet voor alle bedrijfspanden. De regelgeving is grotendeels afhankelijk van de gemeente waar uw pand zich in bevindt. U kunt dit online opvragen of contact opnemen met uw gemeente. Daarnaast kunnen onze brandveiligheid adviseurs u ook brandveiligheid advies geven over de reglementen die in uw werkgebied van toepassing zijn.

Advies over brandveiligheid inwinnen

Brandwerende scheidingen

De verschillende checklists kunnen u al aardig op weg helpen, maar met advies over brandveiligheid van één van onze experts weet u helemaal waar u aan toe bent. Masset Solutions heeft 30 jaar ervaring op het gebied van onder andere brandveiligheid. Wilt u graag advies over brandveiligheid inwinnen? Vul dan het contactformulier in of klik op de blauwe button. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN