Skip to main content

Brandveilig studentenhuis: veilig studeren op kamers

Uit onderzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is gebleken dat veel studentenhuizen niet brandveilig zijn. Ga je binnenkort op kamers of zit je momenteel al op kamers? In dit artikel en lees je alles over de eisen, regels en verantwoordelijkheden rondom de brandveiligheid op kamers. Ook krijg je tips om brand in het studentenhuis te voorkomen.

Eisen en regels brandveiligheid studentenhuis

De eisen en regels die gelden voor studentenhuizen, gaan vooral over het verplicht aanwezig zijn van blusmiddelen en rookmelders. Hieronder staan deze onderwerpen verder uitgelegd.

Eisen en regels blusmiddelen voor studentenhuizen

Wanneer er sprake is van een gezamenlijke keuken binnen het studentenhuis, dient deze voorzien te zijn van een draagbaar blusmiddel of een brandslanghaspel. Dit moet ook aanwezig zijn op elke bouwlaag, dit moet zijn op bijvoorbeeld de gezamenlijke hal of overloop. Daarnaast moet duidelijk aangegeven worden waar deze blusmiddelen hangen door middel van een pictogram.

Eisen en regels rookmelders voor studentenhuizen

In een studentenhuis moeten er voldoende rookmelders aanwezig zijn. Denk hierbij aan een rookmelder in de gezamenlijke hal en in elke verblijfsruimte/kamer. Bezoek deze pagina voor tips bij het plaatsen van een rookmelder.

Verantwoordelijkheden verhuurder en huurder

Brandveiligheid van een studentenhuis bestaat eigenlijk uit twee verantwoordelijken: de verhuurder en de studenten in de woning (de huurders). De verhuurder moet zorgen dat de studentenwoning voldoet aan de eerder genoemde eisen en regels. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is dat er genoeg blusmiddelen en rookmelders aanwezig zijn en dat deze voldoen aan de gestelde eisen en zichtbaar zijn. Daarnaast is de verhuurder er ook verantwoordelijk voor dat de vluchtroutes bereikbaar zijn en kloppen. Deuren moeten bijvoorbeeld snel en makkelijk te openen zijn.

Als student (huurder) ben jij verantwoordelijk voor hoe er met de woning om wordt gegaan. Jij moet ervoor zorgen dat de vluchtwegen begaanbaar blijven (zet dus geen kratten bier voor de deur). En jij moet zorgen dat de blusmiddelen toegankelijk blijven en de branddeuren goed dicht zitten. Ons advies luidt: Loop bij een bezichtiging altijd een rondje met de verhuurder waarbij je let op of de verhuurder zich houdt aan de gestelde eisen.

10 tips om brand in het studentenhuis te voorkomen

  1. Rook niet in bed
  2. Gooi asbakken niet leeg in de prullenbak
  3. Gebruik zo min mogelijk verlengsnoeren/stekkerdozen, dit kan zorgen voor overbelasting
  4. Gebruik geen driewegstekkers, deze kunnen kortsluiting veroorzaken
  5. Hang warme lampen zoals spotjes niet te dicht bij brandbare materialen
  6. Hang wasgoed op een veilige afstand van de kachel
  7. Controleer of er is geknoeid met de elektrische bedrading voordat je er gaat wonen
  8. Zet een televisie met een beeldbuis uit als je weggaat of gaat slapen
  9. Loop nooit weg uit de keuken als je aan het koken/frituren bent
  10. Gebruik altijd de originele laders van je electronica