Brandbeveiliging én inbraakbeveiliging bij Cemex

Masset Solutions verzorgt zowel de brandbeveiliging als de inbraakbeveiliging bij Cemex. In 2022/2023 is de brandmeld- ontruimingsinstallatie en sprinklercentrale vervangen conform de wet- en regelgeving. Ook verzorgen wij het onderhoud aan diverse onderdelen binnen de brand- en inbraakbeveiliging.

Nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Eind 2022 is Masset Solutions begonnen met het vervangen van brandmeld- ontruimingsalarminstallatie / sprinklermeldcentrale van Cemex . Dit was nodig om de juiste brandveiligheid te kunnen blijven garanderen. 

Jaarlijks onderhoud aan brand- & inbraakbeveiliging

Wij voeren jaarlijks het onderhoud aan diverse onderdelen van de brandmeldinstallatie en het inbraakalarm. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is om periodiek onderhoud uit te voeren, is het van enorm groot belang voor de veiligheid in en rondom een gebouw.

Masset Solutions voert periodiek onderhoud uit aan de volgende onderdelen van de brand- en inbraakbeveiliging:

  • Sprinklerinstallatie
  • Brandmeldinstallatie
  • Alarminstallatie
  • Noodverlichting
  • Blusmiddelen

Tijdens het onderhoud worden de installaties getest en onderzocht of alles werkt naar behoren. Er wordt op toegezien dat de installaties up to date blijven en voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Mogelijke defecten worden op deze manier in een vroeg stadium gesignaleerd.

Herstelwerkzaamheden aan de sprinklerinstallatie

Tijdens een onderhoudsbeurt aan de sprinklerinstallatie is er door een onderhoudsdeskundige geconstateerd dat de installatie niet voldoende veiligheid kan garanderen. Naar aanleiding van deze constateringen zijn de koelslangen van de dieselmotor door onze monteur vervangen.

Is uw pand brandveilig?

Masset Solutions heeft al ruim 30 jaar ervaring in de brand- en inbraakbeveiliging. Onze experts adviseren u graag en kunnen het gehele proces voor u verzorgen. Van levering tot installatie en onderhoud.

Wilt u bijvoorbeeld weten waar uw kantoor of magazijn wettelijk aan moet voldoen? Of bent u benieuwd welke eisen aan uw pand worden gesteld? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel ons via 088 – 77 88 300