Brandbeveiliging én inbraakbeveiliging bij Cemex

Masset Solutions verzorgt zowel de brandbeveiliging als de inbraakbeveiliging bij Cemex. In 2022/2023 is de brandmeld- ontruimingsinstallatie en sprinklercentrale vervangen conform de wet- en regelgeving. Ook verzorgen wij het onderhoud aan diverse onderdelen binnen de brand- en inbraakbeveiliging.

Nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Eind 2022 is Masset Solutions begonnen met het vervangen van brandmeld- ontruimingsalarminstallatie / sprinklermeldcentrale van Cemex . Dit was nodig om de juiste brandveiligheid te kunnen blijven garanderen. 

Jaarlijks onderhoud aan brand- & inbraakbeveiliging

Wij voeren jaarlijks het onderhoud aan diverse onderdelen van de brandmeldinstallatie en het inbraakalarm. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is om periodiek onderhoud uit te voeren, is het van enorm groot belang voor de veiligheid in en rondom een gebouw.

Masset Solutions voert periodiek onderhoud uit aan de volgende onderdelen van de brand- en inbraakbeveiliging:

  • Sprinklerinstallatie
  • Brandmeldinstallatie
  • Alarminstallatie
  • Noodverlichting
  • Blusmiddelen

Tijdens het onderhoud worden de installaties getest en onderzocht of alles werkt naar behoren. Er wordt op toegezien dat de installaties up to date blijven en voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Mogelijke defecten worden op deze manier in een vroeg stadium gesignaleerd.

Herstelwerkzaamheden aan de sprinklerinstallatie

Tijdens een onderhoudsbeurt aan de sprinklerinstallatie is er door een onderhoudsdeskundige geconstateerd dat de installatie niet voldoende veiligheid kan garanderen. Naar aanleiding van deze constateringen zijn de koelslangen van de dieselmotor door onze monteur vervangen.

Is uw pand brandveilig?

Masset Solutions heeft al ruim 30 jaar ervaring in de brand- en inbraakbeveiliging. Onze experts adviseren u graag en kunnen het gehele proces voor u verzorgen. Van levering tot installatie en onderhoud.

Wilt u bijvoorbeeld weten waar uw kantoor of magazijn wettelijk aan moet voldoen? Of bent u benieuwd welke eisen aan uw pand worden gesteld? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel ons via 088 – 77 88 300

Ook zij kozen voor een veilig gevoel

4 april 2023

KDV De Dartel

12 januari 2023

Lucid Motors

24 november 2022

Hotel Maassluis

Naar een 100% veilig gevoel

Offerte ontvangen

Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

Vrijblijvende offerte

Sinds 1987

30 jaar ervaring met
allerlei typen beveiliging

Eén aanspreekpunt

Volledige ontzorging op
het gebied van veiligheid

100% Gecertificeerd

Uitsluitend
gecertificeerd personeel

2881 veilige klanten

Beschermd tegen
brand en inbraak