Skip to main content

Richtlijn inbraakbeveiliging voor onderwijsinstellingen vervallen

Met de introductie van de VRKI 2.0 versie 2023 is de Richtlijn inbraakbeveiliging voor onderwijsinstellingen komen te vervallen. Dit houdt in dat na de overgangstermijn, vanaf 1 april, elke onderwijsinstelling als een regulier bedrijf of instelling wordt beschouwd en dus dezelfde beveiligingsmaatregelen dient te treffen als bedrijven om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen en risico’s te kunnen verzekeren. De experts van Masset Solutions zijn op de hoogte van de laatste richtlijnen en passen hun werkwijze en aanbod hierop aan.

Vervallen richtlijn inbraakbeveiliging logisch gevolg

Met de opkomst van digitaal lesgeven in Nederland is het schrappen van de Richtlijn inbraakbeveiliging voor onderwijsinstellingen een logisch gevolg. De aanwezigheid van digiborden, beamers en laptops of tablets maakt deze schoolgebouwen en andere onderwijsinstellingen steeds aantrekkelijker voor inbraak. Het vervallen van de Richtlijn betekent dat onderwijsinstellingen voortaan dezelfde beveiligingsmaatregelen moeten treffen als een regulier bedrijf om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen en risico’s te kunnen verzekeren. Door het vervallen van de richtlijn kan het zo zijn dat u als gebouweigenaar aanvullende maatregelen moet nemen om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen.

Nieuw beveiligingscertificaat voor inbraakbeveiliging

Als een school of universiteit in het verleden is beveiligd volgens de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen, kan het nodig zijn om aanvullende beveiligingsmaatregelen te treffen om een nieuw beveiligingscertificaat te krijgen. Examens vallen niet onder de VRKI 2.0 versie 2023 en kunnen aanvullende eisen stellen aan de beveiliging. Door de overheid of andere instanties kunnen eisen worden gesteld aan de beveiliging van examens.

Verzekeren tegen inbraak

Verzekeringsmaatschappijen kunnen uitzonderingen maken op de nieuwe VRKI. Wij raden daarom aan om contact op te nemen met uw verzekeraar zodra het beveiligingscertificaat verloopt. De verzekeraar zal vervolgens aangeven wat de nieuwe eisen zijn om het risico op een inbraak te verzekeren en welke maatregelen u (nog) moet nemen. Masset Solutions kan als VEB-bedrijf deze maatregelen samen met u treffen.

Bereken de risicoklasse

Met behulp van de online VRKI-tool kan de risicoklasse van uw bedrijfspand of instelling gemakkelijk worden berekend. Bij elke risicoklasse horen specifieke beveiligingsmaatregelen, die zijn vastgelegd in de VRKI. Dit instrument wordt beheerd door het Verbond van Verzekeraars.

Bron: CCV