Skip to main content

Taken van een beheerder brandmeldinstallatie

Als werkgever en eigenaar van een pand moet u voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van brandveiligheid. Volgens dezelfde wet moet elke organisatie een verantwoordelijke hebben voor het beheer van de brandmeldinstallatie. Deze beheerder is verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van de brandmeldinstallatie. De taken van een Beheerder Brandmeldinstallatie omvatten het uitvoeren van periodieke controles, het voorkomen van valse alarmmeldingen en het bijhouden van een logboek. Daarnaast onderhoudt de beheerder contact met het branddetectiebedrijf en de onderhoudsdeskundige. Het is ook vereist dat de Beheerder Brandmeldinstallatie in het bezit is van een erkend BBMI-certificaat.

Uitbesteding van het beheer van uw brandmeldinstallatie

Als u geen erkende beheerder Brandmeldinstallatie in dienst heeft die maandelijks het beheer van uw brandmeldinstallatie uitvoert, voldoet u niet aan de wet en brengt u de veiligheid van uw personeel en bezoekers in gevaar. Bovendien riskeert u boetes als u wordt gecontroleerd door de brandweer of de gemeente.

Indien u geen beheerder Brandmeldinstallatie in dienst heeft, kunt u er ook voor kiezen om deze taken uit te besteden. Masset Solutions heeft meerdere beheerders in dienst die zijn opgeleid als Beheerder Brandmeldinstallatie. Zij voeren maandelijks het beheer uit bij diverse bedrijven in het hele land, zoals kantoren, kinderdagverblijven, scholen, hotels, restaurants, zorginstellingen en andere bedrijfspanden.

Maandelijkse taken van een Beheerder Brandmeldinstallatie

De maandelijkse taken van een Beheerder Brandmeldinstallatie omvatten de volgende werkzaamheden:

  • Controleren van de doormelding en ontvangst van storingsmeldingen.
  • Visuele controle van de brandmeldcentrale, brandmelders, nevenpanelen, brandweerpanelen en LED-test.
  • Controleren van de doormelding en ontvangst van handbrandmeldingen en automatische brandmeldingen.
  • Bijwerken van een (digitaal) logboek.

Taken van een Beheerder Brandmeldinstallatie na vier en acht maanden

Na vier en acht maanden zijn er extra taken die de Beheerder Brandmeldinstallatie moet uitvoeren:

  • Controleren van de werking van de meldfunctie van alle meldergroepen op de brandmeldcentrale en/of nevenpanelen.
  • Controleren van de bereikbaarheid van alle handbrandmelders en visuele controle van hun werking.
  • Controleren van de vrije ruimte rond alle automatische brandmelders en visuele controle van hun werking.
  • Controleren of de alarmorganisatie/BHV-organisatie overeenstemt met de aanwezige voorzieningen en de huidige situatie.
  • Controleren van veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie.