Skip to main content

Brandveiligheid: maatregelen en vergunning

Bent u eigenaar van een gebouw of maakt u gebruik van een gebouw? Dan draagt u de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid. Brandpreventie wordt gereguleerd door landelijke voorschriften, vastgelegd in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl), voorheen Bouwbesluit 2012. Afhankelijk van de situatie, kan het nodig zijn een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan te vragen of een gebruiksmelding bij de gemeente te doen.

Regels brandveiligheid
In uw bedrijfspand bent u verplicht maatregelen te nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. Het bouwbesluit stelt voorschriften op voor de volgende aspecten:

 • Brandpreventie: Voorkomen van brand door middel van rook- en open vuurverboden, brandveilige inrichting en aankleding, en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen.
 • Brandmelding: Op tijd opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders.
 • Brandbeperking: Verminderen van de kans op brand- en rookuitbreiding door gebruik van onbrandbare of brandvertragende materialen.
 • Vluchten bij brand: Zorgen voor een vluchtplan en vluchtroutes.
 • Brandbestrijding: Beschikbaarheid van blusmiddelen zoals brandslanghaspels en brandblussers.
 • Hulpverleningsdiensten: Toegankelijkheid voor hulpverleners via een brandweeringang, brandweerlift en verbindingsweg.

 

Wat moet u doen voor brandveiligheid?
Brandveiligheid is een cruciale verantwoordelijkheid voor iedereen die een gebouw bezit of gebruikt. De regels die voor u gelden, variëren afhankelijk van uw specifieke situatie. Belangrijke factoren die van invloed zijn op de brandveiligheidsvoorschriften zijn onder andere:

 

 • Brandgevaarlijke stoffen: De aard en hoeveelheid van de brandgevaarlijke stoffen waarmee u werkt.
 • Gebruiksfunctie van het gebouw: Het type gebouw, zoals een zorginstelling, kantoor of hotel.
 • Bezettingsgraad en toegankelijkheid: Het aantal mensen dat het gebouw bezoekt en of het gebouw toegankelijk is voor het publiek.

In hoofdstuk 6, Afdelingen 6.5 tot en met 6.8 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), voorheen Bouwbesluit 2012, vindt u tabellen die specifiek ingaan op deze factoren. Door te kijken naar de gebruiksfunctie van uw gebouw in deze tabellen, kunt u eenvoudig bepalen welke brandveiligheidsregels op uw situatie van toepassing zijn.

 

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik
Elk gebouw moet voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. In bepaalde situaties, vooral waar een hoog risico op brand bestaat, is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik noodzakelijk. Dit geldt met name voor gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals kinderdagverblijven en horecagelegenheden.

Situaties waarin een omgevingsvergunning nodig is:

 • Gebouwen waar meer dan 10 personen overnachten, zoals hotels, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, of gevangenissen.
 • Gebouwen waar overdag meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar verblijven, zoals basisscholen of kinderdagverblijven.
 • Gebouwen waar meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten aanwezig zijn, zoals dagopvangcentra.

Om zeker te weten of u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft, kunt u via het Omgevingsloket online een vergunning check doen. Zowel de aanvraag als verdere informatie kunt u verkrijgen bij uw gemeente of via het Omgevingsloket online.