Skip to main content

Blikseminslag en brandbeveiliging: hoe werkt dat?

Als ondernemer is het van groot belang om uw pand zo veilig mogelijk te maken. Wellicht denkt u dat uw werkomgeving al redelijk goed beveiligd is tegen brandgevaar, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Heeft u echter al nagedacht over de mogelijke gevolgen van blikseminslag en de brandrisico’s die dit met zich meebrengt? Bij Masset Solutions helpen wij u graag om uw pand nog brandveiliger te maken, zelfs in het geval van blikseminslag.

Preventie en brandvertragende maatregelen

U wilt uiteraard te allen tijde brand in uw pand voorkomen. Dit is niet alleen ter bescherming van uw personeel, cliënten, patiënten of bezoekers, maar ook om uw inventaris en belangrijke documenten veilig te stellen. Bij Masset Solutions kunnen wij u helpen om uw pand extra veilig te maken, waardoor de kans op brand als gevolg van blikseminslag aanzienlijk wordt verkleind. Door middel van effectieve brandbeveiliging en brandvertragende maatregelen kunt u al grote stappen zetten.

Een veilige omgeving bij blikseminslag

Zelfs als u de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het installeren van een bliksemafleider, heeft genomen, bestaat er nog steeds een kans op blikseminslag. Dit kan resulteren in schade aan het gebouw of zelfs het ontstaan van een brand. De brand wordt veroorzaakt door de elektrische lading die de bliksem met zich meebrengt. Mocht er onverhoopt brand uitbreken, is het uiteraard van groot belang om te voorkomen dat deze zich verder verspreidt. Nog belangrijker is dat alle personen in de omgeving van de brand zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht.

Meldsysteem voor brand bij blikseminslag

Bij het uitbreken van een brand is het essentieel dat iedereen in de nabije omgeving zo snel mogelijk kan evacueren. Het is daarom belangrijk om vooraf een duidelijk ontruimingsplan te hebben opgesteld. Tijdens de brand is het tevens van cruciaal belang dat iedereen direct op de hoogte wordt gesteld van de situatie. Ons meldsysteem detecteert de brand onmiddellijk en stuurt een melding naar de alarminstallaties, zoals ontruimings-, nood- en vluchtweginstallaties. Op deze manier kunnen alle aanwezigen het pand op veilige wijze verlaten. De installaties en brandblusmiddelen dragen vervolgens, in samenwerking met de brandweer, bij aan het onder controle brengen van de brand.