Brandwerende scheidingen: vertraag brand in uw pand

Bedrijfspanden in Nederland worden steeds groter. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de brandveiligheid. Bij een grote brand is het totaalverlies van het pand immers veel groter. Ook duurt het mogelijk langer om een dergelijk pand te ontvluchten, wat risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid van bezoek en personeel. Brandwerende scheidingen zijn een beproefde manier om een vuurzee te isoleren en te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar andere delen van het pand.

Wettelijk aansprakelijkheid volgens het Bouwbesluit 2012

Als pandeigenaar bent u wettelijk aansprakelijk voor de bouwkundige brandveiligheid binnen het pand. U moet voldoen aan de wettelijke kaders van de Zorgplicht, zoals genoemd in het Bouwbesluit 2012. Voor bouwkundige brandveiligheid wordt er rekening gehouden met enkele NEN normeringen, waaronder NEN 6068, NEN 6096 & NEN 6075 en worden er eisen gesteld aan de WBDBO (de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag). Masset Solutions heeft al ruim 30 jaar ervaring op het gebied van brandveiligheid en weet precies aan welke eisen een pand moet voldoen.

ACTIE: Wanneer u overstapt naar Masset Solutions en een tweejarig contract afsluit, ontvangt u 25% korting op het eerste jaar onderhoud.

WBDBO – Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Een wand, deur of vloer moet een bepaalde brandwerendheid hebben.  De brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten en geldt voor de constructie in zijn geheel. Zo wordt er geacht dat een brandwerende scheiding die 20 minuten vlamdicht is, ook 30 minuten rookwerend is.  Branduitbreiding vanuit de ene naar de andere ruimte kan via de binnenzijde van het pand worden doorgegeven (branddoorslag) of via de buitenlucht (brandoverslag). Dit wordt WBDBO genoemd, wat staat voor ‘de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’. In het Bouwbesluit 2012 worden hier wettelijke eisen aan gesteld.

Wat doet een brandwerende scheiding?

Een brandwerende scheiding is een constructie die er voor zorgt dat branddoorslag en –overslag voor een bepaalde tijd niet plaatsvinden. De brand wordt hiermee vertraagd. In welke mate de brand vertraagd wordt, heeft te maken met:

 • de kwaliteit van toegepaste materialen;
 • de sterkte en stabiliteit van de constructie;
 • de doorvoeren en doorgangen;
 • de wand- en dakdetails.

Hoelang wordt de brand vertraagd? Dat is afhankelijk van de hoeveelheid brandwerend materiaal wat is gebruikt in de verschillende ruimtes. De specialisten van Masset Solutions adviseren u hier graag over.

Onderdelen van een brandwerende scheiding

De constructie van een brandwerende scheiding is belangrijk, maar dat is niet het enige. Masset Solutions verzorgd het totaal plaatje. Er moet ook aandacht worden besteed aan:

 • Brandwerende deuren;
 • Brandwerend glas;
 • Brandwerende afdichtingen;
 • Brandwerende platen;
 • De doorgangen in de brandwerende scheiding; de doorgangen moeten dezelfde brandwerendheid hebben als de scheiding. Aandachtspunten hier zijn het sluitmechanisme waarmee de deur zelfstandig kan sluiten, goede sluiting, het vermijden van obstakels en het voorkomen van beschadigingen;
 • Doorvoeringen;
 • Kabels, buizen en leidingen die door de brandwerende scheiding lopen; daarnaast kunnen er brandwerende roosters aanwezig zijn. Deze roosters sluiten andere compartimenten af, waardoor brand en rookverspreiding wordt verhinderd;
 • Gevels en de aansluiting hierop; brandwerende gevels kunnen op de volgende manieren worden ingericht:
  • De buitenwand onderbreken en de brandwerende wand doortrekken tot buiten de gevel;
  • De buitenwand aan beide zijden van de brandwerende wand over een bepaalde afstand brandwerend uitvoeren.
 • Daken en de aansluiting hierop (lees hier meer over brandwerende daken)
Voorkomen is beter dan genezen

Hoe functioneren brandwerende scheidingen optimaal?

Als er brand ontstaat moet de brandwerende scheiding goed functioneren. Om er zeker van te zijn dat de brandwerende scheidingen goed functioneren, is het belangrijk dat de volgende regels worden gevolgd:

 • Zijn er geen brandbare goederen opgeslagen tegen de scheiding?
 • Is de scheiding en zijn de brandwerende deuren vrij van beschadigingen?
 • Sluiten de brandwerende deuren goed en worden ze niet belemmerd?
 • Is de brandwerende afdichting rondom doorvoeren in goede staat?
 • Werken de brandkleppen op de juiste wijze?

Ook brandwerende scheidingen binnen uw pand?

Brandwerende scheidingen

Naar een 100% veilig gevoel

Offerte ontvangen

Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

Vrijblijvende offerte

Sinds 1987

30 jaar ervaring met
allerlei typen beveiliging

Eén aanspreekpunt

Volledige ontzorging op
het gebied van veiligheid

100% Gecertificeerd

Uitsluitend
gecertificeerd personeel

2881 veilige klanten

Beschermd tegen
brand en inbraak