Brandwerende scheidingen

Bedrijfspanden in Nederland worden steeds groter. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de brandveiligheid. Bij een grote brand is het totaalverlies van het pand immers veel groter. Ook duurt het mogelijk langer om een dergelijk pand te ontvluchten, wat risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid van bezoek en personeel. Brandwerende scheidingen zijn een beproefde manier om een vuurzee te isoleren en te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar andere delen van het pand.

Onze werkwijze

Optimale werking brandwerende scheidingen

Als er brand ontstaat moet de brandwerende scheiding goed functioneren. Om er zeker van te zijn dat de brandwerende scheidingen goed functioneren, is het belangrijk dat de volgende regels worden gevolgd:

 • Zijn er geen brandbare goederen opgeslagen tegen de scheiding?
 • Is de scheiding en zijn de brandwerende deuren vrij van beschadigingen?
 • Sluiten de brandwerende deuren goed en worden ze niet belemmerd?
 • Is de brandwerende afdichting rondom doorvoeren in goede staat?
 • Werken de brandkleppen op de juiste wijze?
Voorkomen is beter dan genezen

Wat doet een brandwerende scheiding?

Een brandwerende scheiding is een constructie die ervoor zorgt dat branddoorslag en –overslag voor een bepaalde tijd niet plaatsvinden. De brand wordt hiermee vertraagd. In welke mate de brand vertraagd wordt, heeft te maken met:

 • de kwaliteit van toegepaste materialen;
 • de sterkte en stabiliteit van de constructie;
 • de doorvoeren en doorgangen;
 • de wand- en dakdetails.

Onderdelen van een brandwerende scheiding

De constructie van een brandwerende scheiding is belangrijk, maar dat is niet het enige. Masset Solutions verzorgd het totaal plaatje. Er moet ook aandacht worden besteed aan:

 • Brandwerende deuren;
 • Brandwerend glas;
 • Brandwerende afdichtingen;
 • Brandwerende platen;
 • De doorgangen in de brandwerende scheiding; de doorgangen moeten dezelfde brandwerendheid hebben als de scheiding. Aandachtspunten hier zijn het sluitmechanisme waarmee de deur zelfstandig kan sluiten, goede sluiting, het vermijden van obstakels en het voorkomen van beschadigingen;
 • Doorvoeringen;
 • Kabels, buizen en leidingen die door de brandwerende scheiding lopen; daarnaast kunnen er brandwerende roosters aanwezig zijn. Deze roosters sluiten andere compartimenten af, waardoor brand en rookverspreiding wordt verhinderd;
 • Gevels en de aansluiting hierop; brandwerende gevels kunnen op de volgende manieren worden ingericht:
  • De buitenwand onderbreken en de brandwerende wand doortrekken tot buiten de gevel;
  • De buitenwand aan beide zijden van de brandwerende wand over een bepaalde afstand brandwerend uitvoeren.
 • Daken en de aansluiting hierop (lees hier meer over brandwerende daken)

Referenties

Naar een 100% veilig gevoel

Offerte ontvangen

Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

Vrijblijvende offerte

Sinds 1987

30 jaar ervaring met
allerlei typen beveiliging

Eén aanspreekpunt

Volledige ontzorging op
het gebied van veiligheid

100% Gecertificeerd

Uitsluitend
gecertificeerd personeel

3447 veilige klanten

Beschermd tegen
brand en inbraak