Regelgeving brandbeveiliging

Als werkgever heeft u werknemers in dienst die graag voor u werken. U biedt hen goede arbeidsvoorwaarden, zoals een mooi salaris, een fijne auto van de zaak en extra vrije dagen. Maar heeft u ook met aandacht én zorg de juiste (veilige) werkplek weten samen te stellen? Op dat vlak zijn er namelijk behoorlijk wat punten die uw aandacht verdienen, waaronder de regelgeving rondom brandveiligheid. Voor een werknemer zijn arbeidsomstandigheden van essentieel belang. Als werknemer wil je op een veilige werkplek werken waar je geen risico’s loopt.

Ondanks alle maatregelen die bedrijven treffen rondom brandbeveiliging komt het regelmatig voor dat er ergens brand uitbreekt. In de meeste gevallen is het slechts een kleine brand die binnen no-time onder controle is. Maar helaas komt het ook regelmatig voor dat er enorme branden uitbreken die hele bedrijfspanden verwoesten. U begrijpt dat er om die reden regelgeving rondom brandbeveiliging is opgesteld, zodat dit soort branden zo min mogelijk voorkomen. Op deze pagina vertellen wij meer over deze brandbeveiliging.

Welke regelgeving rondom brandbeveiliging is er?

Misschien heeft u al eens gehoord van de Zorgplicht of het Bouwbesluit 2012. Of wellicht klinkt de NEN-regelgeving u bekend in de oren. Drie zaken die van belang zijn bij de regelgeving rondom brandbeveiliging. Deze drie zaken worden hieronder uitgebreid toegelicht.

 Zorgplicht

De Zorgplicht vanuit de arbeidsomstandighedenwet (ook wel bekend als de Arbowet) geeft aan dat u bepaalde maatregelen moet treffen om de gezondheid en veiligheid van onder andere de werknemers te kunnen garanderen. Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico dat u aansprakelijk bent richting uw medewerkers, als het aankomt op eventuele schade.

Als u een momentje zou nemen om na te denken over hoe groot deze schade kan zijn, dan begrijpt u het belang van de regelgeving rondom brandveiligheid.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 biedt voorschriften omtrent een bouwwerk zodat het geen gevaar oplevert voor aanwezigen en omgeving. Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimale eisen weer waar een bouwwerk aan moet voldoen.

Maar met het oog op een echt deugdelijke brandbeveiliging is er, als je het aan onze experts vraagt, wel meer nodig dan het minimale voor een veiligheidsgevoel.

Masset Solutions ziet het Bouwbesluit als een prima richtlijn omtrent regelgeving voor brandveiligheid. Alleen is deze richtlijn volgens ons niet voor ieder pand geschikt of optimaal zodat maatwerk geëist is. Denk bijvoorbeeld maar aan de eis dat elke 1.000 vierkante meter omgeven moet zijn met een brandwerende scheiding. Stel dat u een groot magazijn hebt waar orders worden verwerkt, dan is dit helemaal niet praktisch.

We adviseren daarom altijd om een brandveiligheidsplan op maat te maken, omdat dit zeer efficiënt is. Onze experts bedenken in oplossingen voor de brandveiligheid, die uitgaan van de regelgeving rondom brandbeveiliging maar die daar dan op een gelijkwaardige manier invulling aan geven.

NEN-2654

Is of moet uw bedrijfspand overeenkomstig het bouwbesluit 2012 voorzien van een brandmeld-, en ontruimingsalarminstallatie? En als u een installatie moet aanschaffen, hoe ziet deze er dan uit, alsook wat wordt er dan u verwacht?

Een installatie kan bestaan uit een klein systeem, maar kan ook uit een netwerk van meerdere gekoppelde systemen bestaan.

Het bouwbesluit helpt door o.a. door te verwijzen naar de norm NEN 2654-1 en 2 voor een goed beheer en onderhoud. De NEN norm laat weten dat er maandelijks beheerderstaken uitvoeren moeten worden, en het systeem jaarlijks moet worden onderhouden.

Deze werkzaamheden dienen voor de veiligheid van uw personeel en de continuïteit van uw bedrijf. Werkzaamheden die van uitermate groot belang zijn.

Regelgeving voor brandbeveiliging voor uw pand

Het is begrijpelijk dat u niet precies weet welke wetgeving er precies van toepassing zijn op uw pand.  Wij als Masset Solutions kunnen u hierbij helpen, om aan de hand van de fungerende regelgeving vast te stellen, welke brandbeveiligingsvorm in uw geval noodzakelijk is. Een brandmeld-, en ontruimingsalarminstallatie is veelal een verplichting, en wordt bepaald op basis van de gebruikersfunctie, de oppervlakte omvang en de hoogte van het uw bedrijfspand, overeenkomstig deze in het Bouwbesluit 2012 wordt beschreven.

De sector waarin u werkzaam bent is van invloed op de noodzakelijk toe te passen brand veiligheidsmaatregelen. Bent u bijvoorbeeld een hoteleigenaar en is uw bedrijfspand opgebouwd uit meerdere bouwlagen, dan is een effectieve vluchtroute een vereiste om veilig te kunnen vluchten. Maar heeft u een kinderdagverblijf, dan is het juist van belang om een juiste manier te vinden om jonge kinderen, die over het algemeen niet zelfredzaam zijn, veilig en snel het pand uit te helpen. Ook hier is regelgeving op het gebied van brandveiligheid uiteraard maatwerk. Onze experts kijken daarom graag met u mee om uw pand veilig te krijgen. Zij kunnen een goed gedegen advies verschaffen en informeren hoe de brandbeveiliging in de praktijk, in uw geval het beste tot zijn recht zal komen. Wij bieden u een persoonlijk contact en u zult daarbij ervaren dat onze medewerkers snel schakelen.

Regelgeving brandveiligheid

Wilt u meer informatie over brandveiligheid en regelgeving?

Wilt u ook graag in kaart hebben welke regelgeving voor brandbeveiliging voor uw onderneming van toepassing is? En wilt u weten hoe u dit in moet richten? Of kunt u daar wel hulp bij gebruiken? Dan is Masset Solutions u graag van dienst. Zeker wanneer u weet dat de verzekering niet uitkeert als de brandbeveiliging niet op orde is, begrijpt u het belang hiervan.

Bel naar 088 – 77 88 300 voor meer informatie of vul het contactformulier in.

Is uw bedrijfspand bestand tegen calamiteiten?

Uit onderzoek van het NIVRE blijkt dat er in 2016 150 grote branden zijn geweest, waarbij de geraamde schade 1 miljoen euro of meer bedroeg. Twee van de drie grote branden vonden plaats in het zuiden en midden van Nederland, op de voet gevolgd door het westen van Nederland. De grootste branden hebben zich in 2016 voorgedaan binnen de volgende sectoren:

  • De industriële sector (26);
  • Bedrijven en groothandel (12);
  • Detailhandel en woningen (26);
  • Agrarisch (23);
  • Horeca (14).
brandveiligheidsexpert

Het is onze missie om dat getal terug te brengen. En dat doen we door complete brandveiligheidsoplossingen te bieden aan bedrijven in alle mogelijke sectoren.

Brandbeveiliging: wij ontzorgen u voor 100%

Wilt u de brandveiligheid van uw pand graag door een professional laten regelen? Dan bent u bij Masset Solutions aan het perfecte adres. Wij zijn kenners op het gebied van veiligheid en hebben ruime ervaring met brandveiligheid in uiteenlopende sectoren. Dankzij onze werkwijze kunt u de brandveiligheid van uw pand voor 100% aan ons uitbesteden. Van concept tot realisatie en ook het onderhoud daarna.

We hebben een team van specialisten in dienst en verzorgen de brandveiligheid onder andere voor:

Horeca

Hotels

Zorginstellingen

Scholen

Parkeergarages

gezondheidszorg

Kinderdagverblijven

Detailhandel

BMI-OAI

Cursus Beheerder
Brandmeldinstallatie &
Ontruimingsalarminstallatie

Wanneer u een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie in uw pand heeft, bent u verplicht om conform NEN2654-1 uw brandmeldinstallatie & ontruimingsalarminstallatie maandelijks te controleren. U kunt ervoor kiezen om het beheer uit te besteden aan bijvoorbeeld Masset Solutions of het beheer zelf uit te voeren.

Lees meer

Naar een 100% veilig gevoel

Offerte ontvangen

Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

Vrijblijvende offerte

Sinds 1987

30 jaar ervaring met
allerlei typen beveiliging

Eén aanspreekpunt

Volledige ontzorging op
het gebied van veiligheid

100% Gecertificeerd

Uitsluitend
gecertificeerd personeel

2881 veilige klanten

Beschermd tegen
brand en inbraak