Skip to main content
Sinds 1987
Eén aanspreekpunt
100% Gecertificeerd
3.447 veilige klanten
Kunnen we u ergens mee helpen?  Keuring noodverlichting

  Noodverlichting is essentieel in gebouwen en openbare ruimtes om mensen te helpen de weg te vinden in geval van een noodsituatie zoals stroomuitval, brand of andere calamiteiten. Noodverlichting moet altijd betrouwbaar zijn en goed functioneren, zodat mensen snel en veilig kunnen evacueren. Het is daarom belangrijk om de noodverlichting regelmatig te keuren en onderhouden om er zeker van te zijn dat deze in goede staat verkeert en tijdens een noodsituatie goed functioneert.

  Vraag offerte aan
  Masset medewerker bij klant

  Waarom is de keuring van noodverlichting belangrijk?

  Keuring van noodverlichting is belangrijk om de veiligheid van mensen te waarborgen in geval van stroomuitval of brand. Noodverlichting zorgt ervoor dat er voldoende licht is om veilig het gebouw te kunnen verlaten in een noodsituatie. Tijdens een keuring wordt gecontroleerd of de noodverlichting goed werkt en of deze voldoet aan de gestelde eisen en normen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op de lichtopbrengst, de plaatsing, de werking van de batterijen en de aanwezigheid van de juiste pictogrammen. Een goede keuring van noodverlichting geeft u de zekerheid dat uw noodverlichting optimaal functioneert en dat u kunt rekenen op een veilige en snelle evacuatie van het gebouw in geval van nood

  Wat houdt de keuring van noodverlichting in?

  De keuring van noodverlichting door Masset Solutions omvat een grondige inspectie van de noodverlichtingssystemen en nooduitgangen om ervoor te zorgen dat ze in goede staat verkeren en betrouwbaar zijn in geval van een noodsituatie.
  Onze gecertificeerde inspecteurs voeren de keuring uit volgens de geldende normen en voorschriften. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:
  • Visuele inspectie: De inspecteur controleert de noodverlichting op zichtbare tekenen van schade, corrosie of andere gebreken.
  • Batterijduurtest: De batterijen van de noodverlichting worden getest om te controleren of ze nog voldoende energie hebben om de verlichting gedurende de voorgeschreven periode te laten functioneren.
  • Functionele test: Er wordt een functionele test uitgevoerd om te controleren of de noodverlichting naar behoren werkt.
  • Verlichtingssterkte: De inspecteur meet de verlichtingssterkte van de noodverlichting om te controleren of deze voldoende is om de weg naar de nooduitgang te vinden in geval van een noodsituatie.
  Na de keuring ontvangt de eigenaar van de noodverlichtingssystemen een rapport met de bevindingen en eventuele aanbevelingen voor reparatie of vervanging. Zo kunnen eventuele problemen tijdig worden opgelost en kan de veiligheid van de mensen in het gebouw worden gewaarborgd.
  Contact opnemen

  Voordelen van het keuren van noodverlichting

  Gebouweigenaren en beheerders zijn verplicht om de noodverlichtingssystemen te laten keuren en onderhouden volgens de geldende normen en voorschriften. Door Masset Solutions uw noodverlichting periodiek te laten keuren, voldoe je aan de gestelde normen en voorkom je mogelijke boetes en/of sancties. Daarnaast draagt een goed functionerende noodverlichtingssysteem bij aan de veiligheid van de mensen in het gebouw. Door regelmatig te keuren en onderhouden, kunnen gebouweigenaren en beheerders er zeker van zijn dat de noodverlichting in geval van een noodsituatie goed functioneert en mensen snel en veilig kunnen evacueren. Tenslotte kunnen gebouweigenaren en beheerders door regelmatig onderhoud en keuring van noodverlichting kosten besparen op lange termijn. Het voorkomt namelijk onverwachte reparaties en vervanging van defecte noodverlichtingssystemen, wat kan leiden tot hogere kosten.
  Masset medewerker bij klant

  Veelgestelde vragen over het keuren van noodverlichting

  Wat is de keuring van noodverlichting?

  De keuring van noodverlichting houdt in dat noodverlichting periodiek wordt gecontroleerd en getest om te zorgen dat het naar behoren werkt in geval van een noodsituatie. Tijdens de keuring wordt onder andere gecontroleerd of de noodverlichting voldoende licht geeft en of de accu’s goed functioneren.

  Wie mag noodverlichting keuren?

  Noodverlichting mag alleen worden gekeurd door een gecertificeerd en erkend bedrijf dat voldoet aan de geldende normen en voorschriften. Masset Solutions valt hieronder.

  Hoe vaak moeten noodverlichtingssystemen worden gekeurd?

  Noodverlichting moet periodiek worden gekeurd. De frequentie hiervan kan verschillen per noodverlichtingssysteem en is onder andere afhankelijk van de geldende voorschriften en de specifieke situatie. In de meeste gevallen keuren wij noodverlichting één keer per jaar.

  Wat gebeurt er als noodverlichting niet wordt gekeurd?

  Als noodverlichting niet wordt gekeurd, kan dit leiden tot problemen bij een noodsituatie. De noodverlichting kan niet goed functioneren of zelfs helemaal niet werken, wat de veiligheid van personen en gebouwen in gevaar kan brengen. Daarnaast kan het ontbreken van een keuringscertificaat leiden tot juridische consequenties en problemen met de verzekering.

  Moeten alle noodverlichtingssystemen op hetzelfde moment worden gekeurd?

  Niet alle noodverlichtingssystemen dienen op hetzelfde moment te worden gekeurd. De keuringsdata kunnen worden verspreid over een bepaalde periode, afhankelijk van de omvang en de aard van de noodverlichtingssystemen en de specifieke voorschriften die van toepassing zijn.