Skip to main content
Sinds 1987
Eén aanspreekpunt
100% Gecertificeerd
3.447 veilige klanten
Kunnen we u ergens mee helpen?  Jaarlijks onderhoud blusmiddelen

  Jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen is essentieel om ervoor te zorgen dat de blusmiddelen in geval van brand goed functioneren en betrouwbaar zijn. Het is belangrijk om het onderhoud regelmatig uit te voeren om te voorkomen dat blusmiddelen defect raken en onbruikbaar zijn op het moment dat ze het meest nodig zijn. In dit onderhoud worden verschillende controles uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de blusmiddelen in een optimale staat verkeren.

  Vraag offerte aan

  Wat houdt jaarlijks onderhoud van blusmiddelen in?

  Jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen omvat een grondige inspectie van draagbare en verrijdbare blustoestellen, brandslanghaspels en andere blusmiddelen. Tijdens deze inspectie worden de blusmiddelen visueel geïnspecteerd en getest om te zorgen dat ze in goede staat verkeren en goed werken in geval van brand. Ook worden de blusmiddelen gereinigd en waar nodig bijgevuld. Het doel van het jaarlijks onderhoud is om de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen door te zorgen dat de blusmiddelen altijd klaar zijn voor gebruik.

  Masset medewerker bij klant

  Het belang van jaarlijks onderhoud van blusmiddelen

  Jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen is essentieel om ervoor te zorgen dat ze in goede staat verkeren en effectief zijn in geval van brand. Tijdens het onderhoud wordt gecontroleerd of de blusmiddelen nog steeds functioneren zoals ze zouden moeten en of er eventuele beschadigingen of vervuilingen zijn die de werking zouden kunnen beïnvloeden. Door regelmatig onderhoud uit te voeren, kan worden gegarandeerd dat de blusmiddelen klaar zijn voor gebruik wanneer ze nodig zijn, en dat ze de veiligheid van personen en eigendommen effectief kunnen waarborgen.

  Contact opnemen

  Voordelen van jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen

  Jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen heeft verschillende voordelen, waaronder:
  Betrouwbaarheid: Tijdens het onderhoud worden de blusmiddelen gecontroleerd op hun betrouwbaarheid en of ze nog naar behoren werken.
  Veiligheid: Als de blusmiddelen niet regelmatig onderhouden worden, kunnen ze falen tijdens een brand en kan de veiligheid van de aanwezigen in gevaar komen. Jaarlijks onderhoud zorgt ervoor dat de blusmiddelen altijd klaar zijn voor gebruik.
  Kostenbesparing: Het regelmatig onderhouden van blusmiddelen kan helpen om onverwachte reparatiekosten te voorkomen en de levensduur van de blusmiddelen te verlengen.
  Voldoen aan wet- en regelgeving: Het onderhouden van blusmiddelen is vaak verplicht volgens de wet- en regelgeving. Door jaarlijks onderhoud uit te voeren, voldoe je aan deze eisen en voorkom je mogelijke boetes of sancties.

  De stappen van jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen

  Jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen omvat verschillende stappen, waaronder inspectie, onderhoud en testen. Tijdens de inspectie worden de blusmiddelen gecontroleerd op zichtbare beschadigingen en vervaldatum. Bij onderhoud worden eventuele beschadigingen gerepareerd en worden de blusmiddelen schoongemaakt. Tot slot worden de blusmiddelen getest om te garanderen dat ze goed werken. Dit omvat onder andere het controleren van de druk en het afvullen van de blusmiddelen indien nodig. Al deze stappen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de blusmiddelen in geval van een brand goed functioneren.

  Masset medewerker bij klant

  Veelgestelde vragen over jaarlijks onderhoud aan blusmiddelen

  Hoe vaak moet het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen worden uitgevoerd?

  Het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen moet elk jaar worden uitgevoerd.

  Wie mag het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen uitvoeren?

  Het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde onderhoudsmonteur.

  Wat houdt het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen precies in?

  Het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen omvat onder andere het controleren van de houdbaarheidsdatum van het blusmiddel, het controleren van de druk en het vervangen van eventuele beschadigde onderdelen.

  Zijn er wettelijke vereisten voor het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen en wat zijn deze?

  Ja, er zijn wettelijke vereisten voor het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen. Zo moet het onderhoud worden uitgevoerd volgens de NEN 2559 norm en moet er een logboek worden bijgehouden.

  Wat gebeurt er als er tijdens het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen problemen worden ontdekt?

  Als er tijdens het jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen problemen worden ontdekt, zal de onderhoudsmonteur deze zo snel mogelijk oplossen om ervoor te zorgen dat de blusmiddelen goed blijven functioneren. Afhankelijk van de aard van de problemen kan het zijn dat er aanvullende reparaties of vervanging van onderdelen nodig zijn.