Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast dat wij onze klanten goed willen bedienen en tevreden willen houden, vindt Masset Solutions het ook belangrijk om de wereld een stukje beter te maken. Daarom ondersteunt Masset Solutions verschillende goede doelen.

MVO Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting

Masset Solutions is gespecialiseerd in brandbeveiliging. Hoe vervelend is het als zich toch een calamiteit voordoet waarbij mensenlevens in gevaar lopen. Dit is dan ook de reden waarom Masset Solutions de Nederlandse Brandwonden Stichting ondersteunt met een jaarlijke bijdrage. De stichting zet zich in brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum te beperken.

Dierenopvang Gouda MVO

Dierenopvangcentrum Gouda

Een veilige omgeving, dat wensen wij iedereen. Ook de dieren in het Dierenopvangcentrum Gouda. Masset Solutions steunt daarom het Dierenopvangcentrum Gouda door een bijdrage te leveren aan het werven van nieuwe baasjes.

Stichting Veilig Onderwijs MVO

Stichting Veilig Onderwijs

Het kind heeft recht op veilig onderwijs! Stichting Veilig Onderwijs richt zich op een veilig sociaal schoolklimaat door zich in te zetten om ongehoord gedrag (waaronder pestgedag) voor alle betrokkenen op een school te voorkomen. Voor de leerlingen, maar ook de leerkrachten, ouders en schoolbestuurders. De stichting biedt handvatten om de sociale veiligheid op school te vergroten in het belang van het kind en het onderwijs.

MVO Stichting Ondersteuning Gehandicapten

STOG; Stichting Ondersteuning Gehandicapten

Stichting Onderdersteuning Gehandicapten (STOG) organiseert diverse activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zodra er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, worden er door vrijwilligers leuke en zinvolle evenementen georganiseerd. Zo hebben zij onlangs uitjes gehad zoals een dagje naar de dierentuin, een sportdag, een fietstocht of een heerlijk dagje paardrijden. Iedereen die bij de stichting betrokken is, doet dit op vrijwillige basis.

Naast de bovenstaande projecten steunen wij ook geregeld sportverenigingen, zoals de Korfbalverseniging IJsselvogels in Moordrecht en Gehandicaptesport Nederland in Utrecht. Ook carnavalsvereniging De Brienkneuters kan al jaren op onze steun rekenen.

Horeca

Hotels

Zorginstellingen

Scholen

Parkeergarages

gezondheidszorg

Kinderdagverblijven

Detailhandel

BMI-OAI

Cursus Beheerder
Brandmeldinstallatie &
Ontruimingsalarminstallatie

Wanneer u een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie in uw pand heeft, bent u verplicht om conform NEN2654-1 uw brandmeldinstallatie & ontruimingsalarminstallatie maandelijks te controleren. U kunt ervoor kiezen om het beheer uit te besteden aan bijvoorbeeld Masset Solutions of het beheer zelf uit te voeren.

Lees meer

Naar een 100% veilig gevoel

Offerte ontvangen

Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

Vrijblijvende offerte

Sinds 1987

30 jaar ervaring met
allerlei typen beveiliging

Eén aanspreekpunt

Volledige ontzorging op
het gebied van veiligheid

100% Gecertificeerd

Uitsluitend
gecertificeerd personeel

2881 veilige klanten

Beschermd tegen
brand en inbraak