Opstellen Programma van Eisen (PVE)

Heeft u als bedrijf, instelling of particulier een brandmeldcentrale? Dan kan uw verzekeraar of de brandweer vragen naar een PvE brandmeldinstallatie. Op deze pagina leest u wat deze PvE voor uw brandmeldinstallatie inhoudt. Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, is het belangrijk dat er een PvE is opgesteld, waarin alle eisen staan vermeld waaraan de brandmeldinstallatie moet voldoen.

Wat wordt er in het PvE behandeld?

Het Programma van Eisen (PvE) van de brandmeldinstallatie moet aan een aantal eisen voldoen, waaronder de eisen die zijn vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 2535. De norm NEN 2535 is uitsluitend van toepassing op autonome brandmeldinstallaties in gebouwen. Koppelingen met andere brandmeldsystemen zijn toegestaan, wanneer deze voldoen aan NEN-EN 54-13.

De volgende onderdelen moeten in het PvE worden vastgelegd volgens de brandweer:

 1. het doel van de brandmeldinstallatie;
 2. de omvang van de brandmeldinstallatie;
 3. de prestatie-eis voor de brandgrootte per ruimte;
 4. de prestatie-eis voor ongewenste meldingen;
 5. de prestatie-eis voor onechte meldingen;
 6. de prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid;
 7. de indeling van de detectiezones;
 8. de sturingen van automatische brandbeveilingsinstallaties en overige installaties;
 9. de plaats van de brandweeringang;
 10. de noodzaak, uitvoering en locatie van het brandweerpaneel (wanneer een tekstpaneel niet toereikend is);
 11. de noodzaak van een aparte voorziening voor het herstellen van de brandmeldinstallatie bij of op het brandweerpaneel;
 12. de categorie van doormelding van het brandalarm;
 13. de wijze van doormelding van het storingssignaal;
 14. de signalering van de interne organisatie;
 15. opties van de brandmeldcentrale;
 16. eventuele bijzondere omgevingsomstandigheden per ruimte voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen.

PvE laten opstellen

Wilt u een PvE laten opstellen? Masset Solutions heeft jarenlange ervaring in het opstellen van PvE’s voor verschillende organisaties en brandmeldinstallaties. Onze specialisten komen bij u langs op locatie en stellen de PvE op maat voor uw pand samen. Vraag vrijblijvend meer informatie op door het formulier in te vullen of bel 088 – 77 88 300.

Naar een 100% veilig gevoel

Offerte ontvangen

Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

Vrijblijvende offerte

Sinds 1987

30 jaar ervaring met
allerlei typen beveiliging

Eén aanspreekpunt

Volledige ontzorging op
het gebied van veiligheid

100% Gecertificeerd

Uitsluitend
gecertificeerd personeel

2881 veilige klanten

Beschermd tegen
brand en inbraak