Functiebehoud

Functiebehoud betekent dat de fysieke verbinding, die zorgt voor overdracht van energie en/of informatie van bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie, voor een bepaalde tijd bestand is tegen brand. Deze bepaalde tijd is voor een brandmeldinstallatie/ontruimingsalarminstallatie 30 minuten.

Functiebehoud verplicht. Wanneer?

De eisen rondom functiebehoud bij een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie staan in de NEN 2535, en 2575. Wanneer er aan deze eisen wordt voldaan zal bij een brand de brandbeveiligingsinstallatie voor een bepaalde tijd blijven functioneren. Zo ben je er zeker van dat het (brand)alarm opgevolgd zal worden en alle aanwezigen tijdig worden gewaarschuwd. Masset Solutions zorgt altijd voor functiebehoud als dit volgens de wet-en regelgeving vereist is.
In de uitgave Brandbeveiligingsinstallaties van de Nederlandse Brandweer staat opgenomen wanneer functiebehoud vereist is bij een installatie voor de inzet van de brandweer.

Verbindingen waarbij functiebehoud een vereiste is

Bij de volgende verbindingen is functiebehoud een vereiste:

 • De verbindingen tussen de brandmeldcentrale en iedere energievoorziening.
 • De verbindingen naar alle onderdelen van de brandmeldcentrale.
 • De verbindingen tussen de hoofd-brandmeldcentrale en eventuele sub-brandmeldcentrale.
 • De verbindingen tussen de brandmeldcentrale en panelen.
 • De verbindingen tussen brandmeldcentrale uitgang E en de doormeldapparatuur.
 • De verbindingen tussen de doormeldapparatuur en het ISRA-punt.
 • De verbindingen tussen brandmeldcentrale uitgang G en de brandbeveiligingsapparatuur, De verbindingen tussen brandmeldcentrale uitgang C en brandalarmapparatuur.

Hoe zorg je voor functiebehoud?

Masset Solutions zorgt op verschillende manieren voor functiebehoud.
 • Bekabeling en ophanging daarvan volgens de gestelde eisen installeren.
 • De kabels verwerken in beschermend brandwerend materiaal.
 • Oplossingen binnen het elektrisch circuit van de beveiligingsinstallatie.

Functiebehoudkabels

Alle functiebehoudkabels moeten gecertificeerd zijn conform NEN-EN 50200 (kabels met aderdiameters tot 20 mm). Dit betekent dat de bekabeling, in het geval van een brand, voor een bepaalde tijd de brand kan weren en er zo voor kan zorgen dat de beveiligingsinstallaties tijdelijk blijven functioneren.
Extra aandachtspunten voor functiebehoudkabels
 • De isolatie van de functiebehoudkabel is niet altijd waterdicht.
 • De buigradius van een functiebehoudkabel moet minstens 10 tot 15 maal de diameter van de kabel zijn
 • Er mag niets boven een functiebehoudkabel gemonteerd worden, wat een lagere FB-classificatie heeft.

Prestatie-eisen functiebehoud

De verbindingen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties waarvoor functiebehoud een vereiste is, moeten dus 30 minuten (gemeten vanaf het moment van brandmelding) blijven functioneren. waarvoor functiebehoud geldt, moeten minimaal 30 minuten na een brandmelding blijven functioneren.
In het Programma van Eisen (PvE) worden weleens aanvullende eisen opgenomen die vaak afkomstig zijn van de verzekeraar of de brandweer.

Kom met ons in contact!


  Referenties

  Naar een 100% veilig gevoel

  Offerte ontvangen

  Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

  Vrijblijvende offerte

  Sinds 1987

  30 jaar ervaring met
  allerlei typen beveiliging

  Eén aanspreekpunt

  Volledige ontzorging op
  het gebied van veiligheid

  100% Gecertificeerd

  Uitsluitend
  gecertificeerd personeel

  3447 veilige klanten

  Beschermd tegen
  brand en inbraak