Controle brandmeldinstallatie

Om ervoor te zorgen dat de brandmeldinstallatie goed blijft functioneren, is periodieke controle en onderhoud heel belangrijk.
Wat wordt er tijdens de maandelijkse controle door een beheerder brandmeldinstallatie uitgevoerd? 

Maandelijkse controle door een beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)
Vanaf € 1,50 per dag

Een beheerder brandmeldinstallatie voert verschillende controles voor de brandmeldinstallatie uit. De omvang van de controle en de frequentie van de controle wordt door een beheerder brandmeldinstallatie of de verantwoordelijke bepaald.

Een brandmeldinstallatie moet in de regel maandelijks worden gecontroleerd. De controle bestaat onder andere uit:

 • een visuele controle van de brandmeldcentrale/het brandweerpaneel en de nevenpanelen:
 • de goede werking van de optische indicatoren;
 • de doormeldfunctie (E) van de brandmeldinstallatie bij brand. Dit wordt getest door een brandmelder in alarm te brengen.
  Na overleg met de brandmeldpost/Regionale Alarmcentrale van de brandweer/Particuliere Alarmcentrale:

  • wordt de brandmelding goed ontvangen door de brandmeldpost?

De controle op de correcte ontvangst van de brandmelding mag alleen worden uitgevoerd voor zover dit niet in strijd is met de voorschriften van de bevoegde autoriteit:

 • de doormeldfunctie (J) voor storingen, door bijvoorbeeld de primaire energievoorziening te onderbreken;
 • het juiste ontvangst van de storingsmelding.

Controle brandmeldinstallatie – 4 en 8 maanden na oplevering

Vier en acht maanden na oplevering moet er naast de periodieke (maandelijkse) controle en onderhoud, de volgende controle worden uitgevoerd aan de brandmeldinstallatie.

 • Visuele controle:
  • zijn de handbrandmelders goed bereikbaar?
  • functioneren alle brandmelders naar behoren?
 • Hebben er veranderingen plaatsgevonden in het gebruik van de ruimte, de inrichting, het ventilatiesysteem of de bouwconstructie?
 • Voldoet het alarm organisatieplan nog aan de huidige voorzieningen?
 • Komen de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen en dergelijke overeen met de werkelijke situatie?
 • Werkt de meldfunctie van alle meldergroepen volgens de NEN2654-1?
 • Bevinden de rookmelders en thermische melders visueel – horizontaal en verticaal gemeten –  niet dichter dan 0,3 meter in de buurt van inventarisgoederen (stellingen en dergelijke)?
  (Dit geldt niet wanneer rookmelders en thermische melders onder verhoogde vloeren of boven verlaagde plafonds zijn aangebracht.)

Rapportage brandmeldinstallatie in (digitaal) logboek

Zijn de controles aan de brandmeldinstallatie(s) uitgevoerd? Dan worden de resultaten in een rapport vastgelegd en het logboek van de brandmeldinstallatie ingevuld. U ontvangt direct na de controle een werkbon van Masset Solutions.

Zijn er afwijkingen of storingen aan de brandmeldinstallatie? Storingen die niet door een Opgeleid Persoon kunnen worden verholpen, worden direct aan de onderhouder gemeld. De storingen of afwijkingen moeten binnen de gestelde tijd opgelost worden.
Worden er wijzigingen of uitbreidingen doorgevoerd aan de brandmeldinstallatie? Dan gelden er verschillende richtlijnen. Lees hier de richtlijnen.

Masset Solutions legt als enige partij in Nederland, een extern digitaal logboek aan waarin wij alle checklisten opslaan. Zo kunt u ten alle tijden de controles opvragen! Lees hier de richtlijnen voor het bijhouden van het logboek van de brandmeldinstallatie. 

Periodieke controle aan uw brandmeldinstallatie uitbesteden?

Neem vandaag nog contact op met Masset Solutions via het contactformulier.
U ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een reactie.

Naar een 100% veilig gevoel

Offerte ontvangen

Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

Vrijblijvende offerte

Sinds 1987

30 jaar ervaring met
allerlei typen beveiliging

Eén aanspreekpunt

Volledige ontzorging op
het gebied van veiligheid

100% Gecertificeerd

Uitsluitend
gecertificeerd personeel

2881 veilige klanten

Beschermd tegen
brand en inbraak