Van Bouwbesluit 2012 naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Naar verwachting zal op 1 juli 2023 de Omgevingswet ingevoerd worden. Dit betekent dat het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zal hiervoor in de plaats gaan komen.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) is één van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) van de Omgevingswet. Het BBL bevat algemene regels waaraan organisaties en burgers moeten voldoen wanneer zij bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. In het BBL staan eisen/regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Inhoud Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

In het BBL worden verschillende regelingen samengevoegd. Het grootste deel van de regels die in het BBL komen te staan, zijn afkomstig uit het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet. Daarnaast bevat het BBL regels die afkomstig zijn uit:

 • Besluit Omgevingsrecht
 • Besluit Energieprestatie Gebouwen
 • Activiteitenbesluit Milieubeheer
 • Asbestverwijderingsbesluit
 • Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Ook de Wet Kwaliteitsborging komt in het BBL te staan. Het doel van verschillende regels en onderdelen in één besluit is dat deze regels makkelijker te vinden zijn en een verbeterde samenhang. Daarnaast zijn de begrippen die in de vier AMvB’s gebruikt worden goed op elkaar afgestemd waardoor de vier AMvB’s een samenhangend geheel vormen.

Indeling van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Alle regels in het BBL zijn in hoofdstukken geclusterd rondom een bepaalde activiteit die te maken heeft met het desbetreffende bouwwerk. In de hoofdstukken staan eisen betreffende:

 • algemene bepalingen;
 • bestaande bouw;
 • nieuwbouw;
 • verbouw, verplaatsing en functiewijziging;
 • gebruik;
 • bouw- en sloopwerkzaamheden.

Binnen bovenstaande hoofdstukken worden de volgende onderwerpen apart behandeld; veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en bouwwerkinstallaties. Uiteraard komt brandveiligheid ook aan bod in bovenstaande hoofdstukken.

Tenslotte is de volgorde waarin bestaande bouw en nieuwbouw aan bod komen omgedraaid ten opzichte van het Bouwbesluit 2012. Regels met betrekking tot bestaande bouw zijn in hoofdstuk 3 opgenomen en regels met betrekking tot nieuwbouw zijn in hoofdstuk 4 opgenomen.

Kom met ons in contact!


  Referenties

  Naar een 100% veilig gevoel

  Offerte ontvangen

  Om uw werk te kunnen verrichten is het belangrijk dat u zich veilig voelt en aan de wettelijke eisen voldoet. Masset helpt u daar graag bij.

  Vrijblijvende offerte

  Sinds 1987

  30 jaar ervaring met
  allerlei typen beveiliging

  Eén aanspreekpunt

  Volledige ontzorging op
  het gebied van veiligheid

  100% Gecertificeerd

  Uitsluitend
  gecertificeerd personeel

  3447 veilige klanten

  Beschermd tegen
  brand en inbraak